8:00 o Boże błog., potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Barbary i Jana Krośnickich z okazji 50 rocznicy ślubu
9:30 + Edmunda Kamińskiego (greg.)
9:30 + Krystynę Muras (12 r.śm.)
11:00 + Filomenę i Mieczysława Kwiatkowskich, Krystynę Woźniak
11:00 + Mariannę Rędzińską (pog. 2/14)
11:00 o łaskę powrotu do zdrowie dla Tymka Cholewińskiego
12:30 w intencji parafian
16:00 + Grażynę Rietz (pog. 16/31)
18:00 o Boże błog., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Szymona Klimczewskiego z ok. 18 ur.
20:00 + Barbarę Lampowską (pog. 8/11)