8.00 Za śp. Tadeusza Borowskiego w 5 r. śm.
9.30 Za śp. Mirosława Olszewskiego, Rodziców Marciniaków i Olszewskich
11.00 Za śp. Tadeusza Borek w 27 r. śm. oraz Irenę Kicińską
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Romana Sworobowicza
18.00
20.00 Za śp. Emilię Kroczewską