8.00 Za śp. Tadeusza Borowskiego w 4 r. śm.
9.30 Za śp. Tadeusza Borek w 26 r. śm.
11.00 Za śp. Edmunda Żuralskiego
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Mariana Szewczyka
18.00 Za śp. Dziadków Julię i Edwarda Malanowskich oraz Stanisławę i Hieronima Jarzyńskich
20.00 Za śp. Ryszarda Głoś /popog./