8.00 Za śp. Rodziców Jadwigę /5 r. śm./ i Czesława /18 r. śm./ Szeluga i Andrzeja /12 r. śm./
9.30 Za śp. dziadków Julię i Edwarda Malanowskich oraz Stanisławę i Hieronima Jarzyńskich
11.00 Za śp. Stanisława Redos /4 r. śm./, Mirosława Redos /25 r. śm./ oraz Rodziców Redos i Rewerskich
12.30 1) Za Parafian – chrzty: Wojciech i Adam
2) Za śp. Danutę i Ryszarda /1 r. śm./ Markowskich
16.00 Za śp. Romana Synowicz oraz Kazimierę i Sylwestra Iwaniak
18.00 Za śp. Wojciecha Cwalinę /pog./
20.00 Za śp. Andrzeja Wierzchowskiego /pog./