8.00 Za śp. Rodziców Stanisławę i Józefa Głoskowskich i Mieczysława Głoskowskiego
9.30 Za śp. Elżbietę i Zygfryda Matyjasik
11.00 Za śp. Stanisława Redos /6 r. śm./, Mirosława Redos /27 r. śm./, Rodziców Redos i Rodziców Rewerskich
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Rodziców Janinę i Józefa Pacia
18.00 Za śp. Elżbietę Chrzanowską i Artura Chrzanowskiego
20.00 Za śp. Stanisława Miturę /popog./