W czasie spotkania formacyjnego dla animatorów diecezjalnych młodzieży w MCEW Studnia w Płocku dnia 13 kwietnia 2024 r. grupa młodych ludzi omawiała tematy i wzywania współczesnej bioetyki. W czasie wykładu i warsztatów, zatytułowanych „W labiryncie bioetyki”, omówiono współczesne wyzwania bioetyczne w perspektywie bioetyki personalistycznej. Zajęcia poprowadził ks. dr Wojciech Kućko z UKSW w Warszawie i Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Pod jego kierunkiem oraz z pomocą diakona Sebastiana Szymańskiego z WSD w Płocku został zrealizowany projekt promocyjny. Owocem spotkania i przeprowadzonych zajęć jest zrealizowany przez młodzież filmik na temat wartości życia, zatytułowany „Dajemy znaki życia”, ważny szczególnie w kontekście toczącej się w Polsce debaty wokół życia poczętego. Film dostępny na stronie: https://plockierodziny.pl/dajemy-znaki-zycia-mlodziez-w-obronie-zycia-czlowieka/.

Podobne filmiki zostały zrealizowane jako promocja dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wykonali je przedstawiciele następujących ruchów i organizacji: Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej, Laboratorium Wiary Ruchu Rodzin Nazaretańskich Diecezji Płockiej, Ruchu Światło-Życie Diecezji Płockiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, Wojska Gedeona. Filmiki dostępne są na stronie: https://plockierodziny.pl/dlaczego-warto-podjac-duchowa-adopcje-dziecka-poczetego/.