W dniach 3 i 4 kwietnia 2016 roku nasza parafia przeżywała nawiedzenie przez Kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Wtedy też zrodziła się myśl, aby w duchu wdzięczności za to wydarzenie, utworzyć w naszej parafii Grupę modlitewną. Do udziału w niej zaprosiliśmy wszystkich chętnych.

Pierwsze spotkanie odbyło się w środę, 20 kwietnia 2016 r. o godz. 18.30 w sali parafialnej.

Nasze spotkania mają charakter modlitewno – formacyjny. Modlimy się najczęściej w sposób spontaniczny (własnymi słowami), przez uwielbienie, dziękczynienie, przebłaganie i prośby.

Wspólną modlitwą obejmujemy nie tylko nasze osobiste intencje, ale również sprawy parafii, miasta, Diecezji Płockiej, Kościoła Powszechnego, naszej Ojczyzny i całego świata.

Ważną częścią naszych spotkań są także katechezy, dzięki którym możemy lepiej poznać i zrozumieć Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym oraz oparte na nim nauczanie Kościoła katolickiego.

Kilka pierwszych spotkań było poświeconych zagadnieniom liturgicznym, w tym liturgii Mszy Świętej. Kolejne spotkania formacyjne były poświęcone między innymi:

– każdemu z siedmiu sakramentów świętych,

– Matce Bożej,

– przymiotom i strukturze Kościoła katolickiego,

– wybranym zagadnieniom z Pisma Świętego,

– różnicom między Kościołem katolickim a innymi wyznaniami chrześcijańskimi,

– oraz relacjom katolików z wyznawcami religii niechrześcijańskich.

Oprócz spotkań formacyjnych, spotykaliśmy się także na wspólnej Adoracji Najświętszego Sakramentu, zapraszając na nią wszystkich chętnych.

To zaproszenie dotyczyło także organizowanych przez nas nabożeństw:

– kilka razy modliliśmy się wspólnie przy relikwiach św. Jana Pawła II, zwłaszcza w intencji małżeństw i rodzin naszej parafii oraz polecaliśmy dzieło budowy nowego kościoła – wotum wdzięczności za Papieża Polaka,

– za jego wstawiennictwem modliliśmy się także w intencji prześladowanych chrześcijan,

– w setną rocznicę odzyskania niepodległości, modlitwą różańcową otoczyliśmy naszą Ojczyznę,

– w Wielkim Poście spotykamy się na nabożeństwie adoracji Krzyża, a w Wielki Czwartek wieczorem na czuwaniu przy Jezusie Eucharystycznym w „Ołtarzu wystawienia”.