Wydział ds. Rodzin oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej serdecznie zapraszają do udziału w IV Diecezjalnym Konkursie na Dywan Kwiatowy. Zasady konkursu są następujące:

Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest przygotowanie dywanu kwiatowego z okazji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Bożego Ciała) w kościele parafialnym, kaplicy, na trasie procesji lub przy ołtarzu zbudowanym na czas procesji. Uroczystość przypada w tym roku dnia 30 maja.

Dywan powinien składać się w większości z żywych roślin.

Należy wykonać zdjęcie dywanu i przesłać je na adres mailowy: rodzina@diecezjaplocka.pl do dnia 15 czerwca 2024 r.

Zgłoszenie powinno być przesłane za pośrednictwem księdza proboszcza parafii. Należy w nim napisać także nazwę parafii, której przedstawiciele wykonali dywan kwiatowy, a także długość i szerokość dywanu. Jeśli zgłoszonych będzie kilka dywanów z jednej parafii, należy podać oddzielnie wymiary każdego z dywanów.

W konkursie zostaną przyznane statuetki i nagrody pamiątkowe dla parafii.

Przesłanie zdjęcia na wyżej wskazany adres jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację fotografii na stronie Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz w innych mediach diecezji płockiej.

Za pomocą „E-Biuletynu” została przesłana instrukcja przygotowania dywanu kwiatowego, opracowana przez Fundację Orszak Trzech Króli (zob. https://bozecialo.info.pl/18-dywany-kwiatowe.html; a także: https://bozecialo.info.pl/userfiles/files/Przygotuj%20dywan%20kwiatowy%20-%20instrukcja.pdf).

Szczegóły także na stronie: www.plockierodziny.pl.

Płock, dnia 17 maja 2024 r.

Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin