– Dwadzieścia pięć lat kapłaństwa to takie swoiste: już i jeszcze nie. Już – bo przecież macie już za sobą długi czas służby Chrystusowi w Jego Kościele. Staliście się kapłańskimi realistami. 25 lat służby w kapłaństwie siłą rzeczy weryfikuje nasze, czasem zbyt idealistyczne, patrzenie na Kościół i pracę księdza. Wyrośliście ze swoich kleryckich wyobrażeń o kapłaństwie. Niektórzy powiedzą nawet, że kapłan z 25-letnim stażem, to kapłan odarty z ideałów – zwrócił się bp Piotr Libera do księży jubilatów.

Zaznaczył, że przed nimi wciąż wiele zadań i pracy. Właśnie teraz osiągnęli „maksimum, pełnię swoich możliwości”. Właśnie teraz otwiera się przed nimi „jeszcze nie”. Jeśli taka będzie wola Boża – przez długie lata jeszcze będą służyć Temu, który ich wybrał, uświęcił i posłał do świata.

– To nie jest łatwa służba. Zapewne nie jeden raz doświadczaliście „nienawiści” ze strony świata i jeszcze nie jeden raz jej doświadczycie. Jest ona wpisana w naszą kapłańską służbę. Umocnieniem dla nas są słowa naszego Mistrza, który prosił swego Niebieskiego Ojca, byśmy stanowili jedno i byli uświęceni w prawdzie – podkreślił biskup płocki.

Podsumowując, biskup podziękował za „już”, za dotychczasową pracę dla Chrystusa, Kościoła i ludzi. Poprosił o „jeszcze”, które rozpoczynają, wchodząc w kolejny rok kapłaństwa. Życzył księżom, by Chrystus dodawał im sił, aby „mogli unieść ciężar ten, jaki już niosą i ten, jaki jeszcze na nich czeka ”.

W imieniu jubilatów podziękował ks. Jacek Gołębiowski, proboszcz parafii Świętego Krzyża w Płocku: – Pan nas wybrał, bo jesteśmy słabi, ale On przez tę naszą słabość może najwięcej w nas dokonać. My wciąż dojrzewamy do prawdy słów z seminaryjnej kaplicy o wybraniu nas pierwej przez Jezusa – stwierdził duchowny.

Księża – jubilaci wstąpili do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku w roku 1990. Opiekunem kursu był ks. kan. dr Bogdan Czupryn. Święcenia kapłańskie przyjęli w katedrze w Płocku 8 czerwca 1996 roku z rąk bp. Zygmunta Kamińskiego.

Jubileusz świętowało 14 duchownych. Są przede wszystkim proboszczami parafii. Wśród nich kilku pełni funkcje diecezjalne: ks. kan. Adam Przeradzki jest wicedyrektorem Caritas Diecezji Płockiej, ks. kan. dr Tomasz Lewicki – dyrektorem Płockiego Instytutu Wydawniczego i wykładowcą Pisma św. w seminarium, a ks. Bogdan Zalewski przez 15 lat pracował na misjach w Wenezueli.

źródło: diecezjaplocka.pl