W niedzielę 16 października 2022 r. będziemy obchodzić w Polsce XXII Dzień Papieski, który będzie przebiegał pod hasłem „Blask Prawdy. Veritatis Splendor”. W tym dniu tradycyjnie odbywa się zbiórka kościelna będąca podstawą finansowania programu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która przyznaje stypendia uzdolnionym młodym ludziom pochodzącym z wiosek i małych miast.  W imieniu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” uprzejmie proszę, aby do zbiórki przykościelnej wykorzystać puszki i materiały dostarczone do każdej parafii w tzw. pakietach na Dzień Papieski. Do dyspozycji parafii jest plakat naszej akcji.

Jednocześnie Fundacja tradycyjnie przygotowuje katechezy, homilie, rozważania różańcowe i propozycję apelu oraz kreacje graficzne do wykorzystania w czasie obchodów Dnia Papieskiego. Materiały te można pobrać ze strony internetowej: www.dzielo.pl, zakładka Dzień Papieski.

Zebrane środki proszę przesłać bezpośrednio na konto Fundacji podane na przekazie pocztowym, zaznaczając diecezję oraz parafię, a protokół z informacją o wysokości wpłat dostarczyć do końca października 2022 r. do Koordynatora Dnia Papieskiego w Diecezji Płockiej (ks. Andrzej Janicki, ul. Tumska 3, 09-402 Płock, z dopiskiem – DZIEŃ PAPIESKI lub na adres andrzej.janicki@dzielo.pl).

 

Płock, dnia 2 września 2022 r.

 

Ks. Andrzej Janicki
Koordynator Dnia Papieskiego w Diecezji Płockiej