Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej w Płocku, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Płocku, sanktuarium diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie, Bractwo św. Antoniego oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej zapraszają do udziału w I Diecezjalnym Konkursie Recytatorskim, który będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

kategoria I: dzieci i młodzież – konkurs indywidualny;

kategoria II: parafialne zespoły rodzinne – konkurs zespołowy.

W repertuarze powinna się znaleźć poezja poświęcona miłości oblubieńczej, małżeńskiej, rodzinnej i poezja religijna. W ramach konkursu może zostać zaprezentowany jeden utwór poetycki, prezentacja nie powinna przekroczyć 3 minut. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową w terminie do 31 grudnia 2021 r. na adres mailowy: bractwo@sanktuarium-ratowo.pl wraz z wypełnionym formularzem właściwym dla każdej kategorii oraz z adresu mailowego osoby uprawnionej do dokonania zgłoszenia (kategoria I: nauczyciela katechety, kategoria II: księdza posługującego w parafii). Termin i miejsce prezentacji utworów: sanktuarium diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie, Ratowo 58, 06-540 Radzanów, dn. 22 stycznia 2022 roku (sobota), kategoria I – godz. 10.00l; kategoria II – godz. 14.00. Regulamin konkursu oraz formularze do pobrania na stronie: www.plockierodziny.pl.  W sprawie konkursu należy kontaktować się z panią Ewą Kozłowską-Głębowicz, e-mail: bractwo@sanktuarium-ratowo.pl / tel. 515 822 076.