– W Wielkim Poście potrzebny jest nam post. Wielu przydałby się post od telewizji, Internetu, smartfona – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Kraszewie (7 marca br.). W parafii tej przeprowadził kanoniczą wizytację pasterską.
Bp Milewski w czasie homilii poprosił wiernych, aby nie zmarnowali Wielkiego Postu, pamiętali o modlitwie, która jest osobistym kontaktem z Bogiem. Dodał, że formą bardzo indywidualnego spotkania z Bogiem będzie także spowiedź, na przykład podczas rekolekcji wielkopostnych.
Kaznodzieja przypomniał niedawne sympozjum w płockim seminarium duchownym, poświęcone sakramentowi pokuty. Teologowie podkreślili, że człowiek, który się systematycznie spowiada, dba nie tylko o swoją duchowość, ale też o psychikę. I odwrotnie: zdrowa duchowość przyczynia się do zdrowia psychicznego.
– Widzimy, jaki jest obecnie w mediach przekaz o spowiedzi. Pełno jest historii o nieudanych spowiedziach. Można odnieść wrażenie, że cytowani tam anonimowi rozmówcy, skarżący się na „złą spowiedź u beznadziejnego spowiednika” prawdopodobnie te historie zmyślają. Na szczęście wielu wiernych mówi, że dziwi się tej nagonce na sakrament pokuty, ponieważ chodzą do spowiedzi systematycznie i w konfesjonale nie spotkało ich nic przykrego – zaznaczył kaznodzieja.
Przypomniał, że w Wielkim Poście potrzebny jest też po prostu post, czyli wstrzemięźliwość dotycząca różnych pokarmów. Post jest po to, by hartować ducha, wzmacniać wolę i być bliżej Bogu. Nowe czasy przynoszą nowe wyzwania, wielu „przydałby się post na przykład od telewizji, komputera, Internetu, smartfona”.
Duchowny poprosił również, aby pamiętać o jałmużnie, czyli bezinteresownym darze dla innych. Jałmużna jest formą pomocy ludziom żyjącym w biedzie, cierpieniu, nieszczęściu. W Wielkim Poście wiele osób wspiera potrzebujących na przykład za pośrednictwem internetowych portali, ale formą pomocy będzie także zakupienie baranków wielkanocnych, rozprowadzanych przez Caritas, ponieważ zebrane środki są przekazywane osobom żyjącym w biedzie i niedostatku.
Bp Milewski podczas kanonicznej wizytacji pasterskiej w parafii Kraszewo spotkał się między innymi z grupami religijnymi, które funkcjonują w parafii oraz ze społecznością Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie.
Parafia pw. św. Zygmunta w Kraszewie została utworzona w XV wieku. Kościół parafialny pw. Trójcy Świętej i św. Wawrzyńca (drewniany) ufundowany został prawdopodobnie wcześniej, bo w II połowie XIV wieku. W II połowie XVI wieku wzniesiono murowaną kaplicę św. Anny, zakrystię i skarbiec. W XVII wieku kościół uległ znacznej dewastacji, potem odbudowano go; był wielokrotnie remontowany. W barokowym ołtarzu głównym z 1720 roku znajduje się obraz Trójcy Świętej, zasłaniany obrazem św. Anny. Parafia liczy obecnie około 2.700 wiernych, jej proboszczem jest ks. Józef Hilary Deptuła.