Siostry i Bracia!

Radość Wielkanocnego poranka próbuje przełamać smutek i rozpacz płynącą ze świadomości, co człowiek uczynił swojemu Panu i Zbawicielowi. W tych dniach wzrok naszej wiary kieruje się w stronę Jerozolimy – miejsca męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Podczas liturgii Wielkiego Piątku kontemplowaliśmy Jego mękę. Dramat ostatnich chwil z życia Jezusa Jan Ewangelista oddał w zwięzłych słowach: „A On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa (…), a w miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym (…) złożono Jezusa” (J 19,7-18;41). Dziś miejsce ukrzyżowania i złożenia do grobu znajduje się w Bazylice Grobu Pańskiego, dokąd, zwłaszcza w okresie wielkanocnym, przybywa wiele tysięcy pielgrzymów. Tegoroczne obchody Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy będą miały wyjątkowy klimat, gdyż liturgia odbędzie się przy pięknie odnowionym Grobie Pańskim, który jest niemym świadkiem największego cudu – zmartwychwstania Chrystusa. To tam objawiła się moc Boga! Od dwóch tysięcy lat nieustannie porusza ludzkie serca, umacnia wiarę i pobudza do wyrażenia wdzięczności Zbawicielowi za Jego bezgraniczną miłość wobec każdego z nas. Dają temu wyraz liczni pielgrzymi, znani i sławni oraz ci zwyczajni. Był wśród nich także nasz błogosławiony Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski.

1 maja 1931 roku, na dziesięć lat przed swoją męczeńską śmiercią, tak relacjonował swoją wizytę w Bazylice Grobu Pańskiego – miejscu, gdzie nadzieja na życie wieczne znajduje swoje uzasadnienie: „Chcę wam, Kochani Diecezjanie, donieść, że (…) modliłem się nie tylko za siebie, moich towarzyszy pielgrzymki i za wszystkich kapłanów diecezji, ale za Was wszystkich. Poleciłem Chrystusowi Panu wszystkie organizacje diecezjalne, parafie, szkoły, rodziców, młodzież i dzieci. Nie zapomniałem ani jednego stanu. (…) Modliłem się za biednych i cierpiących różne choroby. I mam niezłomną nadzieję, że Pan Bóg, dając mi możność odbycia tej pielgrzymki w 50. roku mojego życia kapłańskiego, wysłuchał moje prośby”.

Wsłuchując się w głębię modlitwy błogosławionego Pasterza Kościoła Płockiego, może zrodzić się pytanie: Dlaczego pusty grób Jezusa wywołuje takie niepowtarzane myśli i uczucia? Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna: mając go przed oczyma dotykamy istoty naszej wiary! Pan zmartwychwstał i dlatego grób jest pusty! Jego ciało nie zostało skradzione lub przeniesione do innego grobu, Bóg Ojciec wskrzesił swego Syna, który później ukazywał się niewiastom i uczniom. Oba wydarzenia – pusty grób i ukazywanie się braciom i siostrom – potwierdzają cud zmartwychwstania. Jezus był prawdziwym Mesjaszem!

Siostry i Bracia! Świat w którym żyjemy, nadal poszukuje sensu istnienia i – paradoksalnie – może go znaleźć wpatrując się w pusty grób Chrystusa. Przekazywanie orędzia, że Chrystus zmartwychwstał, spoczywa na każdym z nas. Tę radosną nowinę mają nieść kapłani i osoby świeckie; pierwsi – mocą sakramentu święceń, drudzy – mocą sakramentu chrztu świętego. Przygotowanie do tej misji powinno odbywać się od najwcześniejszych lat życia przez wychowanie religijne w rodzinie i katechezę, ale również przez szkolnictwo katolickie, które stara się przekazać nie tylko wiedzę, ale też uformować wierzącego człowieka. Dlatego pragnę wyrazić swą radość, że w sercu naszej diecezji ponownie zaczniemy oddychać dwoma płucami: seminarium duchownym i szkołą katolicką. Przez ponad osiemdziesiąt lat instytucje te współistniały ze sobą, dając diecezji i Ojczyźnie wielu znakomitych kapłanów i wiernych świeckich. Jakże jasną wizję edukacji młodych ludzi miał wspomniany abp Antoni Julian Nowowiejski, kiedy w 1916 roku utworzył Gimnazjum Męskie im. św. Stanisława Kostki. Był przekonany, że stworzenie młodym ludziom szansy edukacyjnej, będzie najlepszą inwestycją dla Kościoła i Polski. Ta jego idea obecnie zostaje poszerzona – obok przeniesionego z Sikorza liceum, w Płocku powstanie katolicka szkoła podstawowa. Wierzę, że dzisiejsze zaangażowanie Kościoła diecezjalnego w edukację, zaowocuje w przyszłości zrodzeniem mądrych i świętych ludzi Kościoła, którzy będą ubogacać dziedzictwo mazowieckiej ziemi. Serdecznie zachęcam rodziców, młodzież i dzieci, by zapoznali się z ofertą szkół katolickich w Płocku przy ul. Nowowiejskiego 2. Mam nadzieję, że nasze sąsiedztwo przyczyni się do rozwoju intelektualnego i duchowego nas wszystkich.

Siostry i Bracia! Z całego pragnę Wam podziękować za wszelkie przejawy troski i zainteresowania sprawami Seminarium. Mamy świadomość, że nasze istnienie jest możliwe dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli. Dziękuję za wsparcie materialne oraz liczne modlitwy w intencji powołań. W sposób szczególny pragnę wyrazić swoją wdzięczność uczestnikom adoracji Najświętszego Sakramentu, które odbywają się w seminaryjnej kaplicy w trzeci czwartek miesiąca. Niech święta Zmartwychwstania Pańskiego będą przeżyte w duchu wiary i wdzięczności dla naszego Zbawiciela. Choć w tych dniach nie możemy przybyć do Bazyliki Grobu Pańskiego, wykorzystując zdobycze techniczne, odwiedźmy stronę internetową, by zobaczyć pięknie odnowiony pusty grób Jezusa. Z niego niech popłynie światło wiary, nadziei i miłości dla naszych rodzin, wspólnot parafialnych, Seminarium i całej mazowieckiej ojczyzny.

Ks. Marek Jarosz
Rektor WSD w Płocku