Eucharystia jest dziękczynieniem Bogu za dar zbawienia, które dokonało się przez mękę, krzyż i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Przychodzimy dziś na Mszę świętą kolędową, aby wyrazić Bogu wdzięczność, oddać mu cześć i chwałę oraz prosić o potrzebne łaski dla małżeństw, dzieci, młodzieży, osób samotnych, starszych i chorych. Błagamy również o miłosierdzie dla zmarłych z naszych rodzin w minionym roku. Prosimy o Boże błogosławieństwo dla nas wszystkich, całej Świętokrzyskiej parafii i łaskę w budowie nowej świątyni. Przywołujemy także orędownictwa świętego Jana Pawła II, patrona wznoszącego się kościoła. Stając przed ołtarzem dobrego Boga, przeprośmy ze skruchą za grzechy i błagajmy o łaskę przebaczenia.


10 stycznia (poniedziałek) ul. Kleberga, Szarych Szeregów 1 – 20 i cała Łączniczek

11 stycznia (wtorek) ul. Szarych Szeregów 21 – 44, domki na ul. Boryszewskiej, Żyznej, Bliskiej, Zbożowej i Urodzajnej

12 stycznia (środa) ul. Walecznych i Hubalczyków

13 stycznia (czwartek) ul. Armii Krajowej 1- 20 i Baczyńskiego

14 stycznia (piątek) ul. Armii Krajowej 21 – 50

15 stycznia (w sobotę o godz. 18:00 odprawiamy Mszę św. z niedzieli) ul. Armii Krajowej 51 – 78 i ul. Ossowskiego i cała ul. Sucharskiego

17 stycznia (poniedziałek) ul. Grota Roweckiego bloki i domki oraz ul. Obrońców Helu i ul. Żyzna bloki, ul. Patriotów, Ofiar Katynia i Boryszewska bloki

18 stycznia (wtorek) ul. Wyszogrodzka 161 i ul. Sikorskiego oraz ul. Kutrzeby i ul. Batalionu „Zośka”

19 stycznia (środa) ul. Bytnara i ul. Wańkowicza, ul. Dywizjonu „303”, ul. Andersa domki i ul. Chruściela

20 stycznia (czwartek) ul. Andersa i ul. Monte Cassino oraz ul. Batalionu „Parasol”


MODLITWA POWSZECHNA

Wstęp: Prośmy Boga o błogosławieństwo dla mieszkańców ulic ………

  1. Módlmy się za Kościół święty, Papieża Franciszka, biskupów oraz kapłanów z naszej parafii, aby niestrudzenie głosili orędzie o zbawieniu. Ciebie prosimy…
  2. Módlmy się za małżeństwa i rodziny, aby w Panu Bogu pokładały nadzieję i doświadczały Jego obecności i pomocy przez wszystkie dni nowego roku. Ciebie prosimy…
  3. Módlmy się o zdrowie dla nas, dla naszej bliższej i dalszej rodziny, osób starszych, aby Bóg zachował nas od wszelkich nieszczęść i chorób. Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się o ustanie epidemii oraz o siłę i moc dla wszystkich, którzy włączają się w ratowanie ludzkiego życia. Ciebie prosimy…
  5. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców ulic …….., aby dbali o swój duchowy rozwój poprzez codzienną modlitwę, przyjmowane sakramenty i miłość bliźniego. Ciebie prosimy ….
  6. Módlmy się w intencji nowo budującego się kościoła, aby wierni nie ulegali zniechęceniu, ale z nadzieją podejmowali trud budowy duchowej i materialnej świątyni. Ciebie prosimy …
  7. Módlmy się za zmarłych z naszej rodziny, szczególnie za ……., aby dobry Bóg okazał im swoje Miłosierdzie i przyjął ich do wiecznej szczęśliwości w niebie. Ciebie prosimy..
  8. Módlmy się za naszych sąsiadów, znajomych i bliskich, aby Pan Bóg im błogosławił i wspierał w czynieniu dobra na co dzień. Ciebie prosimy…

Prowadzący: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu