BIERZMOWANIE 2017

1. Proponowany termin bierzmowania: połowa maja 2017 r.
2. Informacje o bierzmowaniu: na stronie parafialnej – zakładka: Bierzmowanie 2016, zaglądać jak najczęściej – główne źródło informacji!!
3. Zgłoszenie: do 30 września 2016, wszystkich spóźnialskich zapraszam jak najszybciej!
4. Trzeba mieć Indeksy dla bierzmowanych. W nich:
a) Uzupełniamy dane osobowe
b) Do zaliczenia są modlitwy, oprócz: Ofiarowanie pacierza, Spowiedź powszechna, Chwała na wysokości, Wyznanie wiary, części Mszy św.
c) Spowiedź: albo pierwsze piątki (trzeba połączyć z Komunią św. – tylko wtedy ma to sens!) albo spowiedź miesięczna (w dowolny dzień miesiąca)
d) Udział w niedzielnej Mszy św.! Podpisy w wyjątkowych sytuacjach rodzic.
e) (Patron) Imię do bierzmowania – praca na 6 listopada
f) Świadek Bierzmowania – też się zastanowić (najlepiej rodzic chrzestny)
g) Modlitwa do Ducha Świętego – odmawiać proszę.
h) Inne formy religijności – obowiązkowy udział w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych. Udział w Drogach Krzyżowych i Nabożeństwie różańcowym – dobrowolnie, ale można zaplusować!
i) Opinia katechety – ma być kilka tygodni przed bierzmowaniem.
j) Pytania – 100 obowiązkowych lub dla tych, którzy chcą się w coś zaangażować – będzie 50 pytań (które to pytania – ukaże się w najbliższym czasie na stronie internetowej)
W co się można zaangażować?
– Lektor – czyta w kościele w każdą niedzielę na umówioną z księdzem godzinę
– Zespół muzyczny
– Harcerstwo
– Ministrant – służba co niedziela przy ołtarzu
– Grupa dekoracyjna w kościele – liczba miejsc ograniczona (10) kto pierwszy ten lepszy. Bycie dyspozycyjnym przy wszelkiego rodzaju pracach i własna aktywność.
– zaangażowanie w życie modlitewne, czyli obecność na 15 różańcach w październiku i 5 Drogach Krzyżowych w Wielkim Poście.
– przynależność do grupy oazowej
– wyjazd na trzydniowe rekolekcje w ferie zimowe (trzeba się zgłosić do końca października).
– inne, które mogą wyjść w ciągu roku
Wszelkie zgłoszenia kierować do ks. Jacka!
5. Spotkania w małych grupach.
Wszyscy bierzmowani zostaną podzieleni na grupy ok. 10-osobowe. Podziału dokonuje ks. Jacek. Spotkania dla grup będą się odbywały w piątki o godz. 19.30 w salce parafialnej, po kolei wszyscy alfabetycznie. Kolejność i terminy spotkań dla poszczególnych grup będą na bieżąco podawane na stronie internetowej. Pierwsza grupa w piątek 14 października.
6. Spotkanie ogólne.
Będą się odbywały w podawanych terminach, co kilka tygodni, w niedzielę (na razie w pierwsze niedziele miesiąca – 6 .11). Szukać informacji na stronie internetowej.
7. Wszystkie zaliczenia modlitw i pytań odbywają się u ks. Jacka. Nie ma zaliczania na katechezie i u innych księży i katechetów! Pytania zaliczamy w pierwszym semestrze, modlitwy w drugim. Zaliczać można podczas spotkań w małych grupach, jak również w wyznaczonych terminach, które będzie można znaleźć na stronie internetowej. Najbliższy termin (dla chętnych, ale polecam): 22 października (sobota) w salce parafialnej od godz.11. Uwaga: Nie trzeba zaliczać od razu wszystkich pytań, można część, ale przynajmniej 25 pytań.
8. W razie wątpliwości pytać w parafii bądź na katechezie. Albo pisać maila do ks. Jacka: xjacek78@gmail.com

NA KONIEC WAŻNE: Jeśli pojawią się pewne zaległości, mogą być dodatkowe zadania. Proszę dojrzale czuwać nad wszystkim, co jest służy do dobrego przygotowania do przyjęcia SAKRAMENTU BIERZMOWANIA.

DZIĘKUJĘ I ŻYCZĘ OWOCNEGO PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA!

ks. Jacek Prusiński