Modląc się jedni za drugich, pomagamy sobie wzajemnie oraz nosimy brzemiona jedni drugich – powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do Polaków w czasie audiencji generalnej.

Publikujemy pełny tekst pozdrowień:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Liturgia Kościoła jest źródłem pobożności i pokarmem dla modlitwy osobistej. Także od wspólnej modlitwy liturgicznej, kiedy jesteśmy zgromadzeni wokół Chrystusa, zaczyna się realizacja przykazania miłości Boga i bliźniego, gdyż modląc się jedni za drugich, pomagamy sobie wzajemnie oraz nosimy brzemiona jedni drugich. Z serca Wam błogosławię.

vaticannews / BP KEP