Zapraszamy do udziału w Pielgrzymce Diecezji Płockiej do Włoch z okazji przeżywanego Roku św. Stanisława Kostki, którego grób znajduje się w kościele św. Andrzeja w Rzymie. Naszemu pielgrzymowaniu będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Piotr Libera Biskup Płocki.

Organizujemy dwie formy wspólnego pielgrzymowania:
1) Pielgrzymka samolotowa do Rzymu w dniach 20-23 października 2018 r.;
2) Pielgrzymka autokarowa do Włoch w dniach 19-25 października 2018 r. (Bolonia – Rzym – Watykan – Cascia – Asyż – Padwa – Wiedeń).

Liczba miejsc w pielgrzymce jest ograniczona – decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia pod numerem tel.: 242628599. Program pielgrzymek i szczegółowe informacje na stronie www Wydziału Duszpasterskiego: http://www.duszpasterski.pl/index.php?akcja=art_zobacz&art_id=225&id_news=1222