Szczęść Boże

Poniżej podaje wzór podania do Bierzmowania. Proszę zwrócić uwagę na rozmieszczenie tekstu, akapity… Proszę napisać po przemyśleniu, sensownie, żeby nie poprawiać i nie przynosić po kilka razy podania…

(Imię) (nazwisko)                                                                           Płock, .01.05.2017 r.

dokładny

adres

 

                                             Jego Ekscelencja

Ks. Biskup Roman Marcinkowski

 

 

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi sakramentu bierzmowania dnia 11 maja 2017 roku w parafii Świętego Krzyża w Płocku.

 

Prośbę swoją motywuję tym, że…

 

 

Mam nadzieję, że święty …

 

Albo

 

Na swojego patrona/kę wybieram…

 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

 

 

 

 

Z poważaniem

(własnoręczny podpis)