Przed cudownym obrazem św. Józefa w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki dokonał Aktu Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce św. Józefowi. Akt jest wyrazem wiary w opiekę św. Józefa, prośbą o jego pomoc i zobowiązaniem do życia zgodnego z wolą Bożą.

Odczytanie Aktu Zawierzenia miało miejsce w czwartek, 7 października 2021 roku, przed cudownym obrazem św. Józefa na zakończenie Mszy Świętej. W uroczystości wziął udział nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio oraz biskupi z całej Polski, wśród nich m.in. prymas Polski abp Wojciech Polak. Gospodarzem był biskup kaliski Damian Bryl oraz kustosz sanktuarium ks. prał. Jacek Plota.

Na rozpoczęcie Mszy św. uczestników powitał biskup kaliski Damian Bryl. Natomiast biskup pomocniczy Łukasz Buzun odczytał list Ojca Świętego Franciszka, w którym papież  pozdrowił wszystkich uczestników i udzielił im apostolskiego błogosławieństwa.

więcej na stronie episkopat.pl