Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria” przy parafii św. Józefa w Płocku ul. Górna 1 zaprasza na RAJD ROWEROWY – PIELGRZYMKĘ DO SKĘPEGO

Trasa rajdu Płock – Skępe – Płock

Wyjazd 08.09. 2017r. godz. 700

Zbiórka uczestników przed Ratuszem Urzędu M. Płocka.

W rajdzie może uczestniczyć również młodzież powyżej 13 roku życia, która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i posiada pisemną zgodę rodziców.

Bliższych informacji udziela prezes klubu
Leszek Brzeski tel. 604 97 61 23