Piątek, 15 grudnia 2017 r.
7.00 –

9.30 –

11.00 –

15.00 –

16.00 –

18.00 –

19.30 –

Msza św. z nauką dla dorosłych

Msza św. z nauką dla dorosłych

Msza św. z nauką dla dorosłych

Nabożeństwo dla dzieci

Msza św. z nauką dla dorosłych i młodzieży gimnazjalnej

Msza św. z nauką dla dorosłych

Nabożeństwo dla młodzieży

Sobota, 16 grudnia 2017 r.
7.00 –

9.30 –

11.00 –

16.00 –

18.00 –

19.30 –

Msza św. z nauką dla dorosłych

Msza św. z nauką dla starszych i chorych

Msza św. z udziałem dzieci

Msza św. z nauką dla dorosłych

Msza św. z nauką dla dorosłych

Msza św. dla młodzieży

Niedziela, 17 grudnia 2017 r.
8.00 –

9.30 –

11.00 –

12.30 –

16.00 –

18.00 –

20.00 –

Msza św. z nauką dla dorosłych

Msza św. z nauką dla dorosłych

Msza św. z udziałem dzieci

Msza św. z nauką dla dorosłych

Msza św. z nauką dla dorosłych/dzieci

Msza św. z nauką dla dorosłych

Msza św. z udziałem młodzieży

 

SPOWIEDŹ w piątek i sobotę przed i w czasie nabożeństw!

WYJAZD DO CHORYCH – w sobotę od godz. 14.00 do 16.00.

REKOLEKCJE PROWADZI – Ks. mgr Marcin Sadowski – student muzykologii na KUL.