Na kartach Ewangelii odnajdujemy tak bardzo ludzkie doświadczenie samotności i opuszczenia. W Ogrójcu widzimy osamotnionego Mesjasza – “wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli” (Mt 26, 56).

Dzień później Jezus na krzyżu wypowiada znamienne słowa: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? (Mt. 27, 46) – jakby czyniąc w testamencie zapis na rzecz tych, którzy niosą w sobie znak Jego agonii. W cieniu męki i śmierci Zbawiciela kryją się też apostołowie, zagubieni i przetrąceni utratą nadziei. Tegoroczne triduum przeżywać będziemy w sytuacji wojny, toczących się napięć, niepokoju, bólu i cierpienia. W tych trudnych chwilach szukamy odpowiedzi, szukamy zrozumienia i sensu. Rekolekcje wielkopostne stają się dla nas okazją do głębszej refleksji nad fundamentami naszej wiary.

W dniach 11 – 13 kwietnia 2022 r. (Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielka Środa) zapraszamy na rekolekcje zatytułowane „Opuszczeni”, które poprowadzi o. Piotr Kropisz SJ – kierownik duchowy i rekolekcjonista. Każdego dnia będziemy modlić się na Mszy św., a po niej wysłuchamy tematycznej konferencji. Początek rekolekcji w poniedziałek o godz. 19:30.