Sakrament bierzmowania udoskonala łaskę chrztu. Chrzest wciela ochrzczonego do Kościoła, a bierzmowanie pogłębia więź z Kościołem i obdarza szczególną mocą Ducha Świętego.

Do sakramentu bierzmowania w trybie zwyczajnym przygotowuje się młodzież w III klasie gimnazjum. Początek przygotowania rozpoczyna się we wrześniu. Wszystkich chętnych prosimy w tym czasie o zgłoszenie się do kapłana od młodzieży celem uzyskania szczegółowych informacji o sposobie przygotowania.

Dla osób starszych, już pracujących, którzy w odpowiednim czasie nie przygotowali się do bierzmowania i nie przyjęli tego sakramentu, przewidziany jest osobny tryb przygotowania do przyjęcia bierzmowania. Szczegółowe informacje można uzyskać w kancelarii parafialnej.