Spotkania przygotowujące dzieci do uroczystości komunijnych będą się odbywać:
– w 4. Niedziele miesiąca – dla dzieci klas III;
– w 3. Niedziele miesiąca dla dzieci klas IV;
o godz. 16.00 – poczynając od października.
Przypominamy, że do końca września trzeba złożyć w kancelarii bądź u katechety, zgłoszenie dziecka do komunii.