Poniżej wykaz miejsc w których można uzyskać sakrament pokuty (dziś) w Wielki Piątek roku Pańskiego 2018:

Fara Płocka (św. Bartłomiej) ul. Kazimierza Wielkiego 1 — 18.30-2.00
Świętego Krzyża  ul. Gen. T. Kutrzeby 2 — 18.00-23.59
Dom Rekolekcyjny Studnia ul. Górna 1 A  —  21.00-23.59

Więcej miejsc na stronie internetowej: http://nockonfesjonalow.pl