Najbliższa możliwość zaliczenia pytań i/lub modlitw będzie w sobotę 23 stycznia od godziny 15:30. Przypominam, że na zaliczenie przychodzimy z indeksem i zaliczamy przynajmniej 10 modlitw i/lub 20 pytań.

ks. Jacek