Szkoła Podstawowa nr 23

18.09.2021 – klasy:  4a, 4b, 4c, 4s

Szkoła Podstawowa nr 8,  „Cogito” oraz dzieci z innych szkół

25.09.2021 – klasy:  4a, 4b, 4c, 4d,