18 stycznia, poniedziałek: NIECH KAMIEŃ ZOSTANIE ODSUNIĘTY

Godz. 18.00 – EUCHARYSTIA NA ROZPOCZĘCIE TYGODNIA EKUMENICZNEGO z udziałem przedstawicieli wszystkich Kościołów. Przewodniczy bp Piotr Libera, Biskup Płocki. Homilia: ks. Mateusz Łaciak – proboszcz parafii ewangelickiej w Płocku. Kościół św. Jana Chrzciciela. Po Mszy świętej AGAPA przygotowana przez WSD i Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku. Refektarz WSD.

20 stycznia, środa: ŚWIADEK WSPÓLNOTY

Godz. 18.00 – EUCHARYSTIA PAMIĘCI O ZMARŁYCH „LUDZIACH EKUMENII” Z NASZYCH KOŚCIOŁÓW W 2015 ROKU. Animuje Klub Inteligencji Katolickiej. Przewodniczy i homilię głosi: ks. Prof. Henryk Seweryniak. Kościół św. Jana Chrzciciela.

21 stycznia, czwartek: WEZWANI DO GŁOSZENIA EWANGELII

Godz. 17.00 – MSZA ŚWIĘTA W MARIAWICKIEJ ŚWIĄTYNI MIŁOSIERDZIA I MIŁOŚCI. Przewodniczy: bp Maria Karol Babi, Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Homilia: ks. Michał Jabłoński – proboszcz parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie. Katedra Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, ul. Kazimierza Wielkiego 27.

22 stycznia, piątek: APOSTOLSKA WSPÓLNOTA

Godz. 17.00 – EUCHARYSTIA O ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAN. Przewodniczy i homilię głosi ks. Inf. Prof. Wojciech Góralski. Animuje Klub Inteligencji Katolickiej. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

23 stycznia, sobota: POSŁUCHAJCIE TEGO SNU

Godz. 17.00 – WIECZERNIA – NIESZPORY PRAWOSŁAWNE. Przewodniczy ks. Protojerej Eliasz Tarasiewicz. Homilia – ks. Maria Stanisław Bankiewicz – proboszcz parafii mariawickiej w Grzmiącej. Ekumeniczny Wieczór Kolęd. Cerkiew Prawosławna, ul. Kościuszki 18.

24 stycznia, niedziela: WSPÓLNA MODLITWA

Godz. 10.00 – EUCHARYSTIA O ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAN w płockiej bazylice katedralnej – świątyni, w której znajdują się Drzwi Płockie – Brama Miłosierdzia niepodzielonego Kościoła. Msza święta transmitowana przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej.

25 stycznia, poniedziałek: WEZWANI, ABY BYĆ POSŁAŃCAMI RADOŚCI

Godz. 17.30 – NABOŻEŃSTWO SŁOWA BOŻEGO. Przewodniczy ks. Prał. Dr Marek Jarosz, rektor WSD. Homilia: ks. Protojerej Eliasz Tarasiewicz – proboszcz parafii prawosławnej w Płocku. Animuje Koło Naukowe WSD. Kaplica WSD.