I my, księża, chcemy życzyć, aby nasze serca zawsze były otwarte i gotowe na narodzenie w nich Jezusa, który chce nas tylko obdarowywać. Ta uboga, brudna stajenka jest symbolem naszych serc splamionych grzechem. Ale do takich właśnie Jezus chce przyjść, bo „nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają”. Trzeba tylko to serce otworzyć. Rodzi się Maleńka Miłość, która chce stać się naszą miłością. Przychodzi do nas Światłość świata, aby rozproszyć wszelkie nasze życiowe ciemności. On jest Księciem Pokoju i pragnie nas obdarzyć pokojem, jakiego świat dać nie może. Przyjmijmy Bożą Dziecinę i cieszmy się Jego darami oraz dzielmy się nimi z innymi.

Szczęść Boże!


Serdeczne słowa podziękowania kieruję pod adresem Chóru parafialnego wraz z Panem Organistą za wspaniały śpiew przed i w czasie Pasterki oraz Księdzu Krzysztofowi, który wraz z ks. Jarosławem i p. Andrzejem przygotował dekorację kościoła. Bóg zapłać!

Jutro drugi dzień Świąt – święto św. Szczepana, pierwszego Męczennika. Msze św. według porządku niedzielnego tylko bez Mszy o godz. 20.00, czyli tak jak dziś. W tym dniu czytamy List Rektora WSD w Płocku a ofiary na tacę przeznaczamy na cele edukacyjne i formacyjne w Diecezji.