Dziś uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz Światowy Dzień Pokoju.

Rozpoczęliśmy kolejny rok w naszym życiu, Rok Pański 2018. Z tej okazji życzę: Niech Pan błogosławi i strzeże, i niech obdarza swą łaską; obyśmy wzrastali nieustannie w darze Bożego dziecięctwa; oby mieszkał w nas zawsze ten Duch, w którym możemy wołać „Abba, Ojcze”; obyśmy w całym naszym życiu rozpoznawali zwrócone ku nam łaskawe oblicze Ojca i mieli w sobie Jego pokój. Szczęść Boże!

Pamiętajmy w naszych modlitwach o prześladowanych chrześcijanach oraz wszystkich doświadczających okrucieństwa wojny. Prośmy dla nich o dar pokoju. Módlmy się także o pokój i pojednanie w naszej Ojczyźnie.

 

***

 

KOMUNIKAT BISKUPA PŁOCKIEGO

O OGŁOSZENIU PRZEZ EPISKOPAT POLSKI ROKU 2018

ROKIEM ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI

Umiłowani Diecezjanie,

Pierwszy dzień Nowego Roku daje mi jeszcze jedną sposobność, aby złożyć Wam, Waszym Rodzinom i Waszym Drogim Duszpasterzom najlepsze życzenia Błogosławieństwa Bożego, opieki Maryi – Matki Bożej i tak potrzebnego światu – Bożego pokoju.

Korzystając z tej okazji, pragnę podzielić się z Wami radosną nowiną, że z inicjatywy naszej Diecezji, przychylając się do mojej prośby, Episkopat Polski ogłosił rozpoczynający się dzisiaj Rok 2018 – ROKIEM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, z racji przypadającej 15 sierpnia 450. rocznicy Jego śmierci.

Jak zapewne wiecie, św. Stanisław Kostka urodził się w naszej prastarej Diecezji, w Rostkowie koło Przasnysza. Zarówno ze strony ojca, jak i matki pochodził z wielce zasłużonych rodów Mazowsza. Ten młody polski szlachcic opromienił świętością naszą ziemię i całą Ojczyznę, a od wielu już lat jest szczególnym opiekunem i orędownikiem dzieci i młodzieży.

Wielki to zaszczyt dla nas, że w Roku Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę, św. Stanisław Kostka, ogłoszony już w 1671 roku patronem Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, będzie patronował także nam, u progu XXI wieku, w dniach naszego narodowego świętowania.

Już za dwa tygodnie wysłuchamy we wszystkich świątyniach Listu Episkopatu Polski, poświęconego temu wspaniałemu Świętemu. Pod koniec czerwca zapraszam Was na Diecezjalną Pielgrzymkę śladami św. Stanisława Kostki, do jego grobu na rzymskim Kwirynale. W sierpniu przeżywać będziemy Diecezjalne Uroczystości Stanisławowskie, którym przewodniczyć zechciał Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz. We wrześniu będzie miało miejsce spotkanie dzieci i młodzieży Diecezji z ich Patronem w Przasnyszu i Rostkowie, a 25-26 tegoż miesiąca będziemy gościć w Płocku wszystkich polskich Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów, zgromadzonych z tej okazji na dorocznej Konferencji Episkopatu.

„Witaj, święty Stanisławie” – powtarzam wraz z Wami strofę od tylu, tylu lat śpiewanej u nas pieśni i wołam: Błogosław naszej Ojczyźnie, błogosław Mazowszu i Ziemi Dobrzyńskiej, błogosław Rodzicom, dzieciom i młodzieży. Amen.

† Piotr Libera, Biskup Płocki