Serdecznie zapraszamy na 5. Diecezjalną Pielgrzymkę Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadziei w Sierpcu w sobotę 28 sierpnia 2021 r.

Program Pielgrzymki:

Godz. 9:00 – zjazd i rejestracja uczestników;

godz. 9:30 – występ zespoły folklorystycznego „Tłuchowianie” działającego przy OSP Źródła;

godz. 10:00 – występ orkiestr strażackich;

godz. 10:30 – wprowadzenie pocztów sztandarowych;

godz. 10:50 – zapoznanie z historią Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej (Ojciec Kustosz);

godz. 11:00 – uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem J. E. Biskupa Płockiego dr Piotra Libery;

godz. 12:30 – posiłek dla strażaków i zaproszonych gości.

Ważne informacje:

  1. Wjazd samochodów tylko od tzw. „10”. Policja i Straż Miejska będą wskazywać miejsca parkingowe.
  2. Samochody PT. Pielgrzymów – Strażaków powinny posiadać (za szybą) białe karty.
  3. Kapłani uczestniczący w Mszy św. koncelebrowanej zabierają ze sobą tylko alby.

Płock, dnia 16 sierpnia 2021 r.

Ks. Marcin Sadowski
p.o. Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego
Ks. Andrzej Zakrzewski
Diecezjalny Duszpasterz Strażaków