Dzisiejsza niedziela rozpoczyna nowy rok duszpasterski pod hasłem „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Niech to będzie dla nas szczególne zaproszenie i zachęta, abyśmy zgłębiali celebrowanie Eucharystii w naszej wspólnocie parafialnej.

W naszej kaplicy zapraszamy na codzienną adorację Najświętszego Sakramentu. Porządek adoracji jest następujący:
w poniedziałki od 7.30 do 9.30 i po południu od 15.00 do 22.30
we wtorki, środy i czwartki od 15.00 do 20.30
w piątki od 15.00 do 23.30
W tych godzinach każdy z nas może przyjść na osobistą adorację Najświętszego Sakramentu.

Zapraszamy dziś na „Czuwanie u Krzyża” o godzinie 19.00. Rozpoczniemy adoracją Najświętszego Sakramentu a po niej Eucharystia. Tematem spotkania będą słowa Ojca Świętego: „Nie lękajcie się, Otwórzcie drzwi Chrystusowi”

Serdecznie zapraszamy na roraty dla dorosłych codziennie o godzinie 7.00 zaś dzieci w środę i soboty o godzinie 17.00 z lampionami.

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź rano o 7.00 oraz od 16.00. Szczególnie przypominamy o spowiedzi kandydatom do bierzmowania.

Odwiedziny u chorych w pierwszy piątek miesiąca z Komunią św. tylko na osobistą prośbę. Prosimy o informację na parafialny telefon zaufania do czwartku bieżącego tygodnia. W każdy pierwszy piątek będziemy we Mszy Świętej o 17.00 polecać wszystkich parafian, którzy są chorzy, cierpią duchowo i psychicznie w domach, szpitalach i hospicjach.

W tym adwencie nie będzie rekolekcji w tradycyjnej formie. Będą natomiast dni spowiedzi w dniach 11-12-13 grudnia, do których przygotuje nas przez nabożeństwa i refleksję ks. Wojciech Kruszewski ojciec duchowny naszego SEMINARIUM.

W sobotę o godzinie 8.00 Msza Święta wynagradzająca za grzechy bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi wraz z wystawieniem NS, adoracją i różańcem.

W zakrystii i przy wyjściu możemy nabywać poświęcone opłatki na stół wigilijny oraz świece Caritas.

Świąteczna paczka dla płockich seniorów to akcja „ORLEN dla Płocka”. Każdy senior może bezpłatnie otrzymać Świąteczną paczkę z potrawami wigilijnymi. Informacje na plakacie przed kaplicą.

Zachęcamy do lektury nowego „Gościa Niedzielnego

W poniedziałek przypada święto Andrzeja Apostoła, który jest patronem naszego pana zakrystianina. Składamy panu życzenia głębokiej wiary, nadziei i miłości oraz opieki Maryi. Dziękujemy za Pana posługę w naszej wspólnocie, za troskę o liturgię, wystrój kościoła i wierność Chrystusowi. Szczęść Boże.