Dziś rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i okres adwentu przygotowujący do świąt Narodzenia Pańskiego. Hasłem roku duszpasterskiego są słowa: „Posłani w pokoju Chrystusa”.

W najbliższy poniedziałek 29 listopada o godzinie 19.00 zapraszam do plebanii na spotkanie parafialnych rad duszpasterskiej i gospodarczej.

Kandydatów, którzy zgłosili się do Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II zapraszam na pierwsze spotkanie 5 grudnia w plebanii o godzinie 16.00. Jeśli jakiś mężczyzna chciałby się zgłosić to lista cały czas jest otwarta.

Natomiast 12 grudnia o godzinie 14.00 (niedziela) zapraszam do plebanii wszystkie chętne osoby dorosłe osoby  na pierwsze spotkanie wspólnoty  wzrostu wiary.

Młodzież od 7 klasy do końca szkoły średniej, która chciałaby pogłębiać swoją przyjaźń z Panem Jezusem by lepiej rozumieć siebie i świat oraz znaleźć przyjaciół zapraszamy w piątek o 19.00 na spotkanie młodzieżowej wspólnoty „Laboratorium wiary” w salce parafialnej.

Serdecznie zapraszamy na roraty dla dorosłych codziennie o godzinie 7.00 zaś dzieci w środę i soboty o godzinie 17.00 z lampionami.

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź rano o 7.00 oraz od 17.00. Szczególnie przypominamy o spowiedzi kandydatom do bierzmowania. Odwiedziny u chorych w pierwszy piątek miesiąca z Komunią św. według ustalonego porządku.

W sobotę o godzinie 8.00 Msza Święta wynagradzająca za grzechy bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi wraz z wystawieniem NS, adoracją i różańcem.

Parafialne rekolekcje adwentowe będziemy przeżywać w dniach od 10 do 12 grudnia. Prowadził je będzie o. Marcin Kowalewski klaretyn, ksiądz proboszcz Parafii Św. Maksymiliana M. Kolbego.

Serdecznie zapraszamy na pięciodniową Pielgrzymkę w Bieszczady w dniach 04-3.05.2022r. Szczegółowy program w zakrystii lub kancelarii. Zapisy tylko do końca grudnia.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę produktów higienicznych dla osób bezdomnych,. We wtorek zostaną one przekazane do Caritas Diecezji Płockiej.

Od dzisiejszej niedzieli do 13 grudnia przy ołtarzu Pana Jezusa Miłosiernego są wystawione pojemniki na pomoc świąteczną dla potrzebujących z naszej parafii, szczególnie rodzin wielodzietnych. Można będzie tam składać produkty spożywcze o przedłużonym terminie ważności.

W nadchodzącą niedzielę o 12.30 będziemy modlić się za Ojczyznę polecając szczególnie wszystkich broniących jej granic: Wojsko Polskie, Służbę Graniczną, Policję, Straż Leśną i służby medyczne oraz wszystkich zamieszkujących na granicy polsko-białoruskiej. Taka Eucharystia będzie w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 12.30, a także różaniec o 17.30.

W pomieszczeniu przy wyjściu i w zakrystii możemy nabywać poświęcone opłatki na stół wigilijny. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na budowę kościoła.

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek w kościele oraz dezynfekcji rąk. Korzystajmy też z bezdotykowego urządzenia do wody święconej.

Jak zawsze przy wyjściu Tygodnik „Gość Niedzielny” Zachęcamy do lektury.

W poniedziałek przypada święto Andrzeja Apostoła, który jest patronem naszego pana zakrystianina. Składamy panu życzenia głębokiej wiary, nadziei i miłości oraz opieki Maryi. Dziękujemy za Pana posługę w naszej wspólnocie, za troskę o liturgię, wystrój kościoła i wierność Chrystusowi. Szczęść Boże.