Dziś pierwsza niedziela miesiąca i dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu i zbierane będą do puszek ofiary na pomoc kościołowi na Wschodzie.

Zapraszam dziś na pierwsze spotkanie kandydatów, którzy zgłosili się do Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II w plebanii o godzinie 17.00. Jeśli jakiś mężczyzna chciałby się zgłosić to lista cały czas jest otwarta.

W środę uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Można w tym dniu złożyć przyrzeczenie duchowej adopcji dziecka poczętego. Deklaracje wyłożone są na stoliku przy wyjściu. Można je zabrać do domu i wypełnić a następnie przynieść i złożyć na ołtarzu podczas Mszy św. 8 grudnia.

Natomiast 12 grudnia o godzinie 14.00 (niedziela) zapraszam do plebanii wszystkie chętne osoby dorosłe  osoby  na pierwsze spotkanie wspólnoty  wzrostu wiary.

Serdecznie zapraszamy na roraty dla dorosłych codziennie o godzinie 7.00 zaś dzieci w środę i soboty o godzinie 17.00 z lampionami.

Parafialne rekolekcje adwentowe będziemy przeżywać w dniach od 10 do 12 grudnia. Prowadził je będzie o. Marcin Kowalewski klaretyn, ksiądz proboszcz Parafii Św. Maksymiliana M. Kolbego. Wśród Eucharystii, modlitwy i zamyślenia oraz nauk rekolekcyjnych pojawi się również koncert uwielbieniowy w sobotę o 19.00 w wykonaniu siostry Joanny Jabłońskiej misjonarki klaretynki i ks. Marcina Kowalewskiego. Szczegółowy program rekolekcji na tablicach ogłoszeń w Wiadomościach Parafialnych oraz na stoliku przy wyjściu.

Dzieci i rodzice przygotowujące się do pierwszej komunii świętej mają swoje spotkanie w sobotę o 11.00. Dzieci i rodzice przygotowujące się do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych mają swoje spotkanie w sobotę o 16.00 zaś kandydaci do bierzmowania mają swoje spotkanie w sobotę o 20.00. Obecność obowiązkowa.

Za tydzień w niedzielę tak jak w latach ubiegłych Akcja Katolicka będzie rozdawać paczki żywnościowe osobom starszym, których emerytura nie przekracza 1100 zł.

Serdecznie zapraszamy na pięciodniową Pielgrzymkę w Bieszczady w dniach 04-3.05.2022r. Szczegółowy program w zakrystii lub kancelarii. Zapisy tylko do końca grudnia.

Do 11 grudnia przy ołtarzu Pana Jezusa Miłosiernego są wystawione pojemniki na pomoc świąteczną dla potrzebujących z naszej parafii, szczególnie rodzin wielodzietnych. Można będzie tam składać produkty spożywcze o przedłużonym terminie ważności.

Dziś na Mszy świętej o 12.30 będziemy modlić się za Ojczyznę polecając szczególnie wszystkich broniących jej granic: Wojsko Polskie, Służbę Graniczną, Policję, Straż Leśną i służby medyczne oraz wszystkich zamieszkujących na granicy polsko-białoruskiej. Taka Eucharystia będzie w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 12.30, a także różaniec za Ojczyznę o 17.30.

W pomieszczeniu przy wyjściu i w zakrystii możemy nabywać poświęcone opłatki na stół wigilijny. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na budowę kościoła oraz świece CARITAS kule i walce w cenie 12 i 6 złotych.

Centrum Psychologiczno – Pastoralne „Metanoia” zaprasza do udziału w cyklu spotkań dla dorosłych przygotowujących do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Przy wyjściu jest granatowa skrzynka synodalna związana z trwającym procesem synodalnym w całym kościele do której można na kartkach składać swoje propozycje i sugestie dotyczące działania naszej wspólnoty parafialnej.

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek w kościele oraz dezynfekcji rąk. Korzystajmy też z bezdotykowego urządzenia do wody święconej.

Jak zawsze przy wyjściu Tygodnik „Gość Niedzielny” Zachęcamy do lektury.