Dziś na Mszy świętej o 12.30 będziemy modlić się za Ojczyznę oraz podczas adoracji pierwszoniedzielnej.

Serdecznie zapraszamy na roraty dla dorosłych codziennie o godzinie 7.00 zaś dzieci w środę i soboty o godzinie 18.00 z lampionami.

W czwartek uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Można w tym dniu złożyć przyrzeczenie duchowej adopcji dziecka poczętego. Deklaracje są wyłożone na stoliku przy wyjściu. Można je zabrać do domu i wypełnić a następnie przynieść i złożyć na ołtarzu podczas Mszy św. 8 grudnia.

Parafialne rekolekcje adwentowe będziemy przeżywać w dniach od 9 do 11 grudnia. Prowadził je będzie ks. Stanisław Gancarek, moderator diecezjalny Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Częstochowie. Szczegółowy program rekolekcji na tablicach ogłoszeń w Wiadomościach Parafialnych oraz na stoliku przy wyjściu.

Spotkanie rodziców i dzieci przed Odnowieniem Przyrzeczeń  Chrztu Świętego 11 grudnia na Mszy św. o godz. 11.00. Przypominamy o przyniesieniu zadanej pracy, czyli ozdoby na choinkę.

Rozstrzygnięto pierwszą turę konkursu ministranckiego, w której I miejsce zajął Tymoteusz Orlikowski, II miejsce Franciszek Orlikowski i III miejsce ex aequo Maksymilian Orlikowski i Bartłomiej Jastrzębski. Laureatom gratulujemy.

Od dziś można nabywać kalendarze parafialne na 2023 rok, które są adwentową cegiełką na budowę frontowej ściany kościoła. Cena 15 zł?

Zapraszamy na próby scholi podczas kolędy w niedziele o g. 9:45. Osoby chętne do śpiewania i grania w parafialnym zespole młodzieżowym prosimy o kontakt z ks. Dawidem.

Spotkanie dla bierzmowanych zostało przeniesione na następną niedzielę na Mszy św. o godz. 16.00, a potem w grupach w Zespole Szkół nr 5.

Poświęcone opłatki na stół wigilijny można nabyć przy wyjściu z kościoła oraz w zakrystii.

Od pierwszej Niedzieli Adwentu przy ołtarzu Pana Jezusa Miłosiernego będzie wystawiony skrzynka na pomoc świąteczną dla potrzebujących z naszej parafii, szczególnie rodzin wielodzietnych. Można będzie tam składać produkty spożywcze o przedłużonym terminie ważności.

Plan Kolędy znajduje się w gablotce parafialnej oraz na stronie internetowej Parafii. Od poniedziałku do piątku kolęda rozpoczyna się od godz. 16.00, w sobotę od godz. 9.30. Spowiedź na porannej Mszy 15 min. przed Eucharystią.