Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca i adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o 12.30

Za tydzień w niedzielę o 15.00 spotkanie Wspólnoty wzrostu wiary Ruchu Rodzin Nazaretańskich w plebanii, a o 17.00 spotkanie Rycerzy Zakonu Św. Jana Pawła II również w plebanii.

Adoracja Najświętszego Sakramentu powraca do wcześniej ustalonego porządku.

W czwartek, 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana Świętem Trzech Króli. Porządek Mszy św. jak w niedzielę oprócz Eucharystii o 20.00. W tym dniu tradycyjnie święcenie kredy i kadzidła po każdej Mszy św. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone do dyspozycji pana Andrzeja naszego zakrystianina jako wyraz wdzięczności za jego ofiarną całoroczną służbę dla naszej wspólnoty parafialnej. Zachęcamy, aby zgodnie z dawnym polskim zwyczajem, na drzwiach naszych domostw zapisać pierwsze litery imion mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara lub CMB (Christus mansionem benedicat – Niech Chrystus błogosławi dom).

Tego dnia przypada również 25 rocznica święceń biskupich J. E. Biskupa Płockiego Piotra Libery. Pamiętajmy w modlitwie. Ksiądz Biskup zachęca nas do udziału w XI Orszaku Trzech Króli, który odbędzie się w naszym mieście. Hasłem tegorocznego wędrowania są słowa z kolędy: Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły!

Rok 2022 został ustanowiony Rokiem Romantyzmu Polskiego, w 200. rocznicę wydania Ballad i romansów Adama Mickiewicza. Ten genialny Wieszcz w swoim dramacie Dziady część III, w usta anioła włożył piękne słowa o Objawieniu Pana: „Kiedym z gwiazdą nadziei / Leciał świecąc Judei, / Hymn Narodzenia śpiewali Anieli: / Mędrcy nas nie widzieli, / Królowie nie słyszeli. / Pastuszkowie postrzegli, / I do Betlejem biegli: / Pierwsi wieczną mądrość witali, / Wieczną władzę uznali, / Biedni, prości i mali”

Ksiądz Biskup Piotr „Na czas Orszaków Trzech Króli i całą uroczystość Objawienia Pańskiego z serca wszystkim błogosławi: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.”

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Bożego Narodzenia, ale tradycyjnie kolędy śpiewamy do Matki Bożej Gromnicznej.

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź rano od 7.00 i popołudniu od 17.00. Odwiedziny u chorych zgodnie z ustalonym porządkiem.

Jak zapowiadaliśmy wcześniej rozpoczynamy spotkania kolędowe w kościele dla tych parafian, którzy pragną błogosławieństwa dla swojej rodziny w nowym roku, ale z przyczyn epidemicznych nie możemy się spotkać tak jak zawsze. Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej parafii na kolędowe Msze św. o godz. 18:00 od 10 stycznia lutego do 6 lutego br.

  • Msze św. kolędowe będą transmitowane na naszej internetowej stronie parafialnej. Można przynieść wodę w buteleczce i w czasie Mszy św. ją poświęcimy. Z kościoła będzie można wziąć poświęconą kredę. W domu proponujemy rodzinne spotkanie jak w roku ubiegłym.
  • Jeżeli ktoś chce złożyć ofiarę kolędową, może to uczynić w czasie Mszy św. kolędowej do skrzynki przy ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej lub w innym terminie na tacę albo zrobić przelew na konto. Jeśli ktoś chce, aby ofiary były wpisane do kartoteki, to prosimy o podpisanie koperty podając: imię, nazwisko oraz adres.

Kolęda u rodzin, które zaprosiły nas poprzez formularz kolędowy odbędzie się w najbliższym czasie.

Porządek modlitewnych spotkań w ramach tzw. Mszy św. kolędowych podany jest na stronie internetowej parafii w wiadomościach duszpasterskich oraz wywieszony w gablocie ogłoszeń.

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek w kościele oraz dezynfekcji rąk. Korzystajmy też z bezdotykowego urządzenia do wody święconej.

Jak zawsze przy wyjściu Tygodnik „Gość Niedzielny” Zachęcamy do lektury.