W związku z powrotem młodszych dzieci do szkół wznawiamy zajęcia przygotowujące do pierwszej Komunii Świętej. Spotkanie odbędzie się za tydzień po Mszy Świętej o 16.00 w kaplicy. Prowadzącym będzie ks. Mateusz.

Dzisiaj obchodzimy Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim zaś jutro rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

W czwartek, 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o babciach i dziadkach. Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, przyjęta w ich intencji Komunia Święta będą wyrazem naszej szczególnej miłości.

W najbliższy piątek zapraszamy na Mszę Świętą o 18.00, a po niej na adorację z cyklu spotkań „Familia Miserocordiam”, gdzie w szczególny sposób za wstawiennictwem św. Jana Pawła II będziemy się modlić o poczęcie dziecka dla małżeństw, które z różnych przyczyn mają trudności.

W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Niedzielę Słowa Bożego. Chciejmy odnaleźć w naszych domach Pismo Święte i czytając Je, wzrastać w łasce u Boga i u ludzi. 17 grudnia 2020 r. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała notę zawierającą wskazania dotyczące sposobu celebracji Niedzieli Słowa Bożego. Dokument podpisany przez kard. Roberta Saraha ma przyczynić się do obudzenia świadomości znaczenia Pisma Świętego w życiu wierzących, a szczególnie w liturgii, która włącza w żywy i stały dialog z Bogiem. „Poprzez teksty biblijne odczytywane podczas liturgii, to sam Bóg mówi do swojego ludu i sam Chrystus głosi swoją Ewangelię”.

Za tydzień wraz z zespołem „Eo Nomine” będziemy mieli okazję wspólnie pokolędować ostatni raz po Mszy o godzinie 9.30 i 11.00.

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Jest do nabycia Gość Niedzielny.

Wszystkim parafianom życzymy błogosławionej niedzieli i wielu łask Bożych w nowym tygodniu.