Dziś Niedziela Wielkiego Postu zwana niedzielą radości – Laetare – od pierwszych słów antyfony na wejście – introitu: Wesel się, Jeruzalem! Kościół, Nowe Jeruzalem, cieszy się z obfitości dóbr nadprzyrodzonych, łask płynących z Chrztu i Eucharystii, którymi obdarza swe dzieci. W tradycji rzymskiej jest to „niedziela róż”, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami zakwitających róż, a Ojciec św. poświęcał złotą różę, którą ofiarowywał osobie zasłużonej dla Kościoła. Stąd w liturgii różowy kolor szat. Można go używać jedynie dwa razy w roku liturgicznym – dzisiaj oraz w III Niedzielę Adwentu, zwaną niedzielą Gaudete.

W tym tygodniu w środę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia, w którym od lat wierni podejmują dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, której istota polega na modlitewnym i uczynkowym wstawiennictwie do Jezusa Chrystusa o pomoc w ratowaniu od zagłady jednego nieznanego, lecz wybranego przez Boga – Dawcę Życia zagrożonego aborcją dziecka. Trwa przez okres 9 miesięcy. Formularze są na stoliku oraz na stronie internetowej. Podjęcie Adopcji i złożenie przyrzeczeń nastąpi podczas Mszy św. o godz. 7.00 i 18.00. Przynosimy ze sobą świece! Ale zachęcamy, by osoby które pozostają w domu złożyły przyrzeczenie podczas słuchania czy oglądania Mszy św. radiowej czy telewizyjnej. Prosimy tylko o późniejszą informację, kto podjął Duchową Adopcję.

Są do nabycia baranki wielkanocne w cenie 5 zł.

Przypominamy: o przyjmowaniu Komunii św. na rękę, oraz że znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk; Ksiądz Biskup udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej do dnia 29 marca. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Osoby korzystające z dyspensy niech trwają na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

My kapłani codziennie o godz. 20.30 odmawiamy w kaplicy różaniec w intencji chorych i opiekujących się nimi oraz służb medycznych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia, kończąc go antyfoną maryjną „Pod Twoją obronę” w intencjach Ojca Świętego. Proszę, abyście w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec.

Prosimy także o korzystanie ze spowiedzi, by nie odkładać na później.