Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Bożego Miłosierdzia, w związku z tym zapraszamy o godz. 15.00 do kościoła na Mszę św. wraz z Koronką przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699).

Św. Jan Paweł II w Święto Miłosierdzia udzielił odpustu zupełnego  na zwykłych  warunkach (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach papieskich) wiernemu, który w II Niedzielę Wielkanocną, czyli dziś, w jakimkolwiek kościele lub kaplicy, z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, weźmie udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówi przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwę «Ojcze nasz» i Credo, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. «Jezu Miłosierny, ufam Tobie»).

Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który – przynajmniej z sercem skruszonym – skieruje do Pana Jezusa Miłosiernego jedno z prawnie zatwierdzonych pobożnych wezwań.

Rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia – Jesteśmy wezwani do miłosierdzia. Modlitwą i darem materialnym wspieramy potrzebujących. Tydzień Miłosierdzia jest czasem, który wzywa do refleksji i bardziej uważnego rozejrzenia się wokół, by lepiej dostrzec tych, którzy szczególnie potrzebują naszej pomocy. Jest czasem budzenia „wyobraźni miłosierdzia”, o którą apelował Jan Paweł II, po konsekracji świata Bożemu Miłosierdziu. Apel ten nabiera wyjątkowego znaczenia ze względu na panującą w Polsce i na świecie epidemię. Dlatego ofiary z dzisiejszej niedzieli są przeznaczone na Caritas, czyli dzieła miłosierdzia Kościoła.

Akcja Katolicka prosi o zgłaszanie się osób samotnych, których emerytura nie przekracza 1300 zł netto i ukończyły 60 rok życia. Mogą zgłaszać się również osoby, które są w związku i jedna z nich ma emeryturę poniżej 1100 zł netto oraz ukończyła 60 rok życia. Akcja Katolicka posiada 6 kart na zakupy w Biedronce po 150 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy od kwietnia 2021 r. do stycznia 2022 r. włącznie. Osoba zgłaszająca powinna podać: imię i nazwisko, adres i numer telefonu zostawiając go w zakrystii lub telefonicznie pod numer 514582200.

Za tydzień trzecia niedziela miesiąca. Taca przeznaczona będzie na budowę kościoła.

Serdecznie zachęcam do lektury nowego „Gościa niedzielnego”.