Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, nazwany tak ze względu na najważniejsze dla każdego chrześcijanina wydarzenia. Jego szczytem będzie Triduum Paschalne: czas od Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego włącznie.

W Wielki Czwartek, o godz. 18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej, na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Pana Jezusa z Apostołami. Wtedy to Zbawiciel ustanowił Sakramenty: Eucharystii i Kapłaństwa. Adoracja indywidualna do godz. 20.00.

Wielki Piątek to dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa, dlatego obowiązuje nas post ścisły, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz ograniczenie ilości pożywienia do trzech posiłków: dwóch skromnych i jednego do syta. W tym dniu Kościół nie sprawuje Mszy św.! O godz. 18.00 Liturgia Męki i Śmierci Pańskiej. Od tego nabożeństwa do Wigilii Paschalnej przed Krzyżem przyklękamy.

Po Liturgii nastąpi przeniesienie Pana Jezusa do Grobu. Indywidualna Adoracja Pana Jezusa w Grobie do godz. 21.00.

W Wielki Piątek rozpoczniemy Nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego. Każdego dnia Nowenny, o godz. 15.00 będziemy odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Prosimy o łączność duchową w Godzinie Miłosierdzia.

W Wielką Sobotę też nie sprawuje się Mszy św. W tym dniu trwamy na adoracji Pana Jezusa w Grobie. O godz. 20.00 rozpoczniemy Mszę Wigilii Paschalnej.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Rezurekcja o godz. 6.00, ale bez procesji rezurekcyjnej. Następne Msze św. będą o godz. 9.30, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00 i 20.00. NIE BĘDZIE Mszy św. o 8.00!

W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. sprawowane są jak w każdą niedzielę, z tą różnicą, że nie będzie Mszy św. o 20.00.

Pamiętajmy, że w kościele w czasie adoracji i nabożeństw może przebywać jednocześnie maksymalnie 5 osób!

Przypominamy też o przyjmowaniu Komunii św. na rękę, oraz że znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk.

Są do nabycia baranki wielkanocne.

My kapłani codziennie o godz. 20.30 odmawiamy w kaplicy różaniec w intencji chorych i opiekujących się nimi oraz służb medycznych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę, abyście w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec. Zapalmy wtedy też świecę i może postawmy w oknie na znak łączności ze wszystkimi, którzy się modlą.

Prosimy także o korzystanie ze spowiedzi, by nie odkładać na później. Można umówić się z konkretnym księdzem na indywidualną spowiedź poza nabożeństwami a następnie przyjąć Komunię św. Do mnie można zadzwonić na nr tel. 24 263 40 37 /plebania/, bądź do kancelarii – 24266 83 36 /w godz. 16.00 – 17.30/. W poniedziałki jest ks. Jarosław, we wtorki ks. Krzysztof, w środy ks. Proboszcz a w czwartki ks. Paweł.

W trosce o zdrowie i odpowiedzialność za innych, zwłaszcza za starszych, korzystajmy z dyspensy od obowiązku niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej, której Ksiądz Biskup udzielił do dnia 12 kwietnia, czyli Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego włącznie. Korzystajmy z tej możliwości i uczestniczmy w nabożeństwach bez wychodzenia z domu. Ufajmy, że im bardziej zmobilizujemy się jako społeczeństwo do przezwyciężenia kryzysu sanitarnego, tym szybciej i z tym większą radością zgromadzimy się wokół ołtarzy w naszych kościołach, by dziękować Bogu za dar nowego życia. Dajmy szansę rodzinie być na Mszy św., którą zamówili. Zostańmy w domu i nie narażajmy siebie i innych.