Dziś Niedziela Wielkiego Postu. W trosce o zdrowie i odpowiedzialność za innych, zwłaszcza za starszych, skorzystajmy z dyspensy od obowiązku niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej, której Ksiądz Biskup udzielił do dnia 29 marca 2020 roku, a którą przedłużył do dnia 12 kwietnia 2020 roku, czyli Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego włącznie. Korzystajmy z tej możliwości i uczestniczmy w nabożeństwach bez wychodzenia z domu. Ufajmy, że im bardziej zmobilizujemy się jako społeczeństwo do przezwyciężenia kryzysu sanitarnego, tym szybciej i z tym większą radością zgromadzimy się wokół ołtarzy w naszych kościołach, by dziękować Bogu za dar nowego życia. Póki co jednocześnie w kaplicy może być tylko maksymalnie 5 osób. Zastosujmy się do tych wymogów. Dajmy szansę rodzinie być na Mszy św., którą zamówili. Zostańmy w domu i nie narażajmy siebie i innych. Pracujemy, by w Internecie była transmisja nabożeństw i z naszej kaplicy. Link znajdziemy na parafialnej stronie internetowej.

Przypominamy też o przyjmowaniu Komunii św. na rękę, oraz że znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk.

W związku z pandemią nie będzie odwiedzin chorych w domu w pierwszy piątek miesiąca.

Są do nabycia baranki wielkanocne w cenie 5 zł.

My kapłani codziennie o godz. 20.30 odmawiamy w kaplicy różaniec w intencji chorych i opiekujących się nimi oraz służb medycznych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę, abyście w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec. Zapalmy wtedy też świecę i może postawmy w oknie na znak łączności ze wszystkimi, którzy się modlą.

Prosimy także o korzystanie ze spowiedzi, by nie odkładać na później. Można umówić się z konkretnym księdzem na indywidualną spowiedź poza nabożeństwami a następnie przyjąć Komunię św. Do mnie można zadzwonić na nr tel. 24 263 40 37 /plebania/, bądź do kancelarii – 24 266 83 36 /w godz. 16.00 – 17.30/. W poniedziałki jest ks. Jarosław, we wtorki ks. Krzysztof, w środy jestem ja a w czwartki ks. Paweł, który podał też swój nr telefonu kom. 501 293 118.

Nabożeństwa Wielkiego Tygodnia.

W Niedzielę Palmową nie będzie procesji z palmami a poświęcenie palm bez pokropienia – tylko modlitwa poświęcenia. Wodą święconą pokropi już każdy sam w domu.

W Wielki Czwartek po Mszy Wieczerzy Pańskiej Najświętszy Sakrament pozostaje w tabernakulum. Adoracja indywidualna może odbywać się do godz. 20.00, po czym trzeba zamknąć kościół. Pamiętajmy, że w kościele w czasie adoracji może znajdować się jednocześnie maksymalnie 5 osób.

W Wielki Piątek w czasie adoracji krzyża oddanie mu czci odbywa się przez przyklęknięcie lub skłon. Krzyż całuje jedynie celebrans. Na zakończenie liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do symbolicznego Grobu Pańskiego bez procesji. Adoracja indywidualna wiernych może trwać do godz. 21.00 – maks 5 osób.

W Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów w kościołach lub poza nimi. Proszę, by w każdej rodzinie w poranek wielkanocny zostało przeprowadzone „Błogosławieństwo stołu” – tekst na stoliku i w gazetce. Indywidualna adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim może trwać od rana do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej. Pamiętajmy, że w kościele podczas adoracji może znajdować się jednocześnie maksymalnie 5 osób. Przy Grobie Pańskim nie mogą pełnić warty strażacy ani inne służby.

Wigilia Paschalna o godz. 20.00 – pomijamy rozpalenie ogniska, poświęcenie wody chrzcielnej i pokropienie wiernych.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie urządzamy procesji rezurekcyjnej. Pamiętajmy, że w kościele podczas nabożeństw może znajdować się jednocześnie maksymalnie 5 osób.