Przeżywamy Mszę św. Prymicyjną ks. Tomasza Bartczaka, który jako diakon odbywał wśród nas swoją praktykę duszpasterską. Na zakończenie Prymicjant udzieli nam specjalnego błogosławieństwa. Ofiary złożone na tacę na tej Mszy św. przeznaczymy dla Księdza Prymicjanta. Bóg zapłać.

Księża Biskupi obecni na 383. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w dniach 13-14 czerwca br., podjęli decyzję o odśpiewaniu w dzisiejszą niedzielę, we wszystkich kościołach, kaplicach oraz ośrodkach duszpasterskich, po każdej Mszy Świętej, suplikacji: „Święty Boże, Święty Mocny…”. Pieśń błagalna będzie stanowiła formę ekspiacji za świętokradztwa popełnione ostatnio w naszym kraju, za akty profanacji miejsc i przedmiotów świętych oraz za przejawy agresji wobec osób duchownych.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przeżycie uroczystości Bożego Ciała; za przygotowane ołtarze, udekorowane posesje czy okna, śpiew… Dziękuję Asyście procesyjnej, Lektorom, Chórowi, Strażakom, ministrantom, dziewczynkom sypiącym kwiatkami, dzieciom Komunijnym, Panu Organiście i Panu Andrzejowi z rodziną… Dziękuję księżom Wikariuszom, s. Ewie i pani Jolancie za pomoc… Dziękuję Wam wszystkim za Waszą obecność i wspólną modlitwę. Dziękuję Policji oraz Straży Miejskiej za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem. Wszystkim za wszystko Bóg zapłać! Bardzo dziękuję panu Grzegorzowi Wierzbickiemu za rozwiezienie i zwiezienie ołtarzy.

W czwartek obchodzimy Oktawę Bożego Ciała. Po Mszy św. o godz. 18.00 będzie procesja oraz poświęcenie wianków i kwiatów. Serdecznie zapraszam.

Zapraszamy na nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie na godz. 17.30.

W tym tygodniu w poniedziałek przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, w piątek Najświętszego Serca Pana Jezusa a w sobotę Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Jutro, w godzinach 9.00-11.00 w sali w Centrum Aktywności Seniora, przy ul. Otolińskiej 6, odbędzie się spotkanie w ramach akcji: „Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie”, organizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Akcja skierowana jest do rowerzystów i pieszych powyżej 60 roku życia. Zajęcia poprowadzą policjanci i eksperci ruchu drogowego. Prelegenci porozmawiają z uczestnikami, uświadamiając im zagrożenia oraz przedstawiając sposoby, jak zagrożeń unikać. Celem akcji jest podniesienie bezpieczeństwa na drodze pieszych i rowerzystów 60+. Seniorzy rowerzyści będą mogli bezpłatnie dokonać przeglądu swoich rowerów oraz doposażyć je w obowiązkowe światła, dzwonki i odblaski. Szczegóły akcji na stronie http://seniornadrodze.pl

Legion Maryi zaprasza na czuwanie różańcowe przed Najświętszym Sakramentem w Płocku od godz. 12.00 21 czerwca do godz. 12.00 28 VI. W naszej Parafii Jerycho Różańcowe będzie od godz. 12.00 24 VI do godz. 12.00 25 VI.