Dziś 20. Niedziela w ciągu roku i Niedziela miesiąca. Z tej racji na sumie będziemy modlić się w intencji małżonków przeżywających w sierpniu swoje jubileusze małżeńskie. Tradycyjnie dzisiejsze ofiary na tacę przeznaczamy na budowę kościoła.

Decyzją Księdza Biskupa ks. Jacek Prusiński oraz ks. Michał Zadworny otrzymali nominacje na wikariusza w nowych parafiach. Ks. Jacek od 23 sierpnia będzie pracował w Parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Białej, a ks. Michał w parafii pw. Św. Piotra Apostoła w Ciechanowie. Bardzo dziękuję Księżom za współpracę i życzę obfitości Bożych darów potrzebnych do spełniania misji duszpasterskiej, do której to Pan Jezus powołał, w nowej parafii. Szczęść Boże!

W środę sprowadzą się nowi księża: ks. mgr Jarosław Szumański oraz ks. mgr Krzysztof Załęski.

Do końca sierpnia trwa „Akcja plecak”.

W dniach 22 – 27 sierpnia w Płocku będzie VI Vistula Folk Festival – czyli Nadwiślański Festiwal Folklorystyczny. Wolontariusze rozdawali ulotki i zachęcali do wzięcia udziału.

6 września, po Mszy św. w Płockiej Farze, wyruszy na pątniczy szlak 166 Piesza Pielgrzymka z Płocka do Skępego. W gablocie znajdziemy informacje organizacyjne oraz trasę pielgrzymki.

Kogoś z rodziny, która zamówiła Mszę św. na 30 IX /sobota/ na godz. 18.00 za śp. Mirosława Stawickiego prosimy o zgłoszenie się do zakrystii lub kancelarii.

Kapituła Kolegiacka Św. Michała w Płocku ustanowiła nagrodę Św. Michała Archanioła „Świadek wiary”, która jest wyróżnieniem wybitnych, nowatorskich i pożytecznych działań katolików na rzecz szerzenia Królestwa Bożego oraz Fundusz Stypendialny wspierający zdolną młodzież z rodzin przeżywających trudności materialne. Szczegóły dotyczące przyznawania w/w nagrody i stypendiów oraz składania wniosków znajdują się w gablocie i na stronie Diecezji Płockiej.