Wczoraj odbył się II Festiwal Pieśni Wielkopostnych. Wystąpiły trzy chóry: „Arce Cantores” z Gostynina i „Tibi Cantamus” z naszej parafii oraz chór „Lira” z parafii z Nasielska. Przyznano ex aequo dwa pierwsze miejsca dla chóru z Gostynina i naszego chóru „Tibi Cantamus”. Chciałbym bardzo podziękować za organizację tego przedsięwzięcia panu Jakubowi Jabłońskiemu naszemu organiście za trud przygotowań, troskę o piękny przebieg tego artystycznego wydarzenia oraz włożone serce i podarowany czas. Dziękuję ministrantom, młodzieży z zespołu „Solo Dios Basta” oraz panu Andrzejowi naszemu zakrystianinowi za okazaną pomoc. Dziękuję również wszystkim sponsorom, instytucjom samorządowym i organizacjom osiedlowym za wsparcie finansowe Festiwalu.

Jutro 14 września uroczystość Podwyższenia Krzyża. Jest to parafialny odpust. Msza Święta główna o godzinie 18.00. Proszę o asystę procesyjną o zgłoszenie się dziś do ks. Roberta po Mszy w zakrystii.. Kazanie wygłosi do nas ks. Andrzej Zych – proboszcz Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Strzegocinie.

W najbliższe dwie niedziele w związku z komuniami ulegną zmianie godziny Mszy Świętych. Przyjęte intencje na godzinę 11.00 będą odprawione o godzinie 10.30.

Spowiedź dzieci i rodziców do pierwszej komunii w piątek od 16.00.

Terminy komunii św. w przyszłym roku są następujące:

Pierwsza Komunia:

9 maja 2021 r. o godz. 10.30 dla uczniów klas 3a i 3b  z SP Nr 23;

9 maja 2021 r. o godz. 12.30 dla uczniów klas 3c i 3d  z SP Nr 23;

16 maja 2021 r. o godz. 10.30 dla uczniów klas 3a i 3b  z SP Nr 8 oraz 3a z „Cogito”;

16 maja 2021 r. o godz. 12.30 dla uczniów klas 3c i 3d ze SP Nr 8 oraz 3b z „Cogito”

Dzieci z innych szkół mieszkające w naszej parafii mogą zgłaszać się na dowolny dzień i godzinę komunii.

Odnowienie Przyrzeczeń chrzcielnych:

22 maja 2021 r. klasa 4 a b c d z SP Nr 23 godzina 10.00

22 maja 2021 r. klasa 4 a b c d z SP nr 8 i „Cogito” godzina 12.00

 W    kancelarii można odbierać również zgłoszenia do komunii pierwszej i odnowienia przyrzeczeń chrztu i bierzmowania na rok 2021.

Kandydaci do bierzmowania rozpoczynają swoją kandydaturę od 8 klasy i pierwszej klasy szkoły średniej. Bierzmowanie będzie w cyklu dwuletnim w klasie drugiej szkoły średniej. Proszę kandydatów do bierzmowania o zakup indeksów i uczestnictwo w Mszy Świętej niedzielnej oraz spowiedź na początek roku szkolnego we wrześniu.

Uroczystość św. Stanisława Kostki – 20 września. Msza św. o 10.30 i 12.30 w kościele w intencji dzieci połączone z pierwszą komunią.

Wieczorem 18 września o godzinie 19.00 zapraszamy młodzież na wspólne uwielbienie w Płockiej „Studni”, które poprowadzi zespół „Owca”. Spotkanie ma charakter otwarty dla młodzieży z Płocka i okolic.

Wszystkie osoby świeckie odpowiedzialne za grupy parafialne proszę o zgłoszenie się do księży opiekunów.

  • Akcja Katolicka, Harcerki, Legion Maryi, Lektorzy, Odnowa w Duchu Świętym: ks. Grzegorz
  • Ministranci, Schola, Oaza dzieci Bożych, Orszak Świętych: ks. Mateusz
  • Zespół „Solo Dios Basta”, Wspólnota Małżeństw Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Czuwanie u Krzyża, Rodzina Miłosierdzia,: ks. Proboszcz
  • Rycerstwo Niepokalanej dla dzieci od 4 klasy do 6, Chór „Tibi Cantamus”, Domowy Kościół, Koło „Caritas”, Koła Różańcowe, asysta procesyjna, „Wiadomości Parafialne” : ks. Robert

Drodzy Parafianie rozpoczynamy cykl spotkań „Familia Misericordiam – Rodzina Miłosierdzia” każdego 22 dnia miesiąca (poza wakacjami) Spotkania będą odbywać się w kaplicy i będą składać się z Mszy św. i adoracji NS godzina 19.00. Najbliższe 22 września nosi tytuł: Blaski i cienie rodziny w obecnych czasach. Podczas Eucharystii będziemy polecać rodziny zagrożone utratą miłości i jedności oraz brakiem przebaczenia za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

Zapraszamy również zawsze w ostatnią środę miesiąca (obecnie 30 września)o godzinie 19.00 na spotkania pod tytułem: „Tylko dla dorosłych – Katechizm multimedialny” temat: „Dekalog z Janem Pawłem II” – raz w miesiącu o godz. 19.00.

Spotkanie dla ministrantów w sobotę o godz. 10.00 a dla scholi o godz. 11.00 również w sobotę