Zachęcamy do oglądania nowo otwartej wystawy: „Jan Paweł II na Islandii”. Wystawa wpisuje się w obchody jubileuszu naszej parafii oraz przypomina nam i młodemu pokoleniu postać wielkiego Polaka i patrona naszej nowej świątyni.

Nabożeństwie różańcowe w dni powszednie codziennie o godz. 6.30 i 17.30 dla dorosłych oraz o 16. 15 dla dzieci. W niedzielę różaniec o 17.30.

Dziś spotkanie dla kandydatów do bierzmowania na Mszy św. o godzinie 16.00.

W niedzielę 17 października spotkanie rodziców i dzieci do Pierwszej Komunii o godzinie 16.00 po Mszy św.

Za tydzień trzecia niedziela miesiąca. Ofiary z tacy są przeznaczone na budowę kościoła.

W ramach naszego Jubileuszu XXX – lecia powstania parafii zapraszamy w dniach od 20 do 22 października na Triduum ku czci św. Jana Pawła II. W te dni o 17.30 będą nieszpory ku czci św. Jana Pawła II, a potem Eucharystia z kazaniami okolicznościowymi ks. dr Bogdana Czupryna, ks. dr Ireneusza Wrzesińskiego oraz ks. dr Włodzimierza Piętki. Różaniec w te dni z udziałem dorosłych o dzieci o 16.15. Natomiast w sobotę 23 października odbędzie się I Konferencja Naukowa w naszej Parafii pod tytułem: „Jan Paweł II – Świadek nadziei dla nas, Kościoła i świata” Początek o godzinie 12.00 w naszej kaplicy. Szczegółowy program na plakatach w gablotach.

Od dziś rozpoczynamy nowennę po Mszy św. o 18.00 za wstawiennictwem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, który „Nie dał się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężał” i jest z pewnością patronem tych którzy bronią wartości życia, wiary, wolności i prawdy aż po cenę prześladowań i ofiary z życia. To nasze duchowe przygotowanie do 37 rocznicy jego męczeńskiej śmierci.

Za tydzień jak co roku będziemy gościć na wszystkich Mszach św. przedstawicieli Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych którzy będą zbierać fundusze dla osób niepełnosprawnych i promować ich działalność.

Dnia 31 października o godzinie 19.00 zapraszamy na „Orszak Świętych”. Będziemy szli ulicami naszego osiedla przebrani za naszych świętych patronów. Prosimy zgłaszać się do katechetów o pomoc w wybraniu świętego, którego będziemy swoim strojem prezentować.

Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” organizuje zbiórkę elektrośmieci z której dochód jest przeznaczony na pomoc w realizacji projektów misyjnych na całym świecie. W naszej parafii termin zbiórki przypada na 9 listopada w godzinach od 8.00 do 12.00. Elektrośmieci można tylko w tym dniu składać na parkingu przy plebanii w wyżej wymienionych godzinach.

W najbliższą środę o godzinie 20.00 zapraszamy na ostatnie nabożeństwo fatimskie ze świecami i modlitwą różańcową.

Przyjmujemy w kancelarii na wypominki jednorazowe, które będą czytane w Dzień Zaduszny podczas nabożeństwa w kaplicy oraz wypominki całoroczne czytane w niedzielę przed Mszami św. o 8.00, 9.30 i 12.30.

Moi drodzy chciałbym prosić wszystkich rodziców dzieci, które w przyszłości będą przyjmowały sakrament chrztu świętego, aby miały na uwadze następujące zasady:

  • Chrzty w naszej parafii są udzielane w 2 i 4 sobotę i niedzielę miesiąca o godzinie 12.30
  • Na rodziców chrzestnych należy wybierać osoby, które ukończyły minimum 16 lat i przyjęły sakramenty chrztu, bierzmowania, pokuty i Eucharystii
  • Chrzestny ma być świadkiem wiary i pomagać w wychowaniu religijnym dziecka tak, by prowadziło życie prawdziwie chrześcijańskie

Biskup płocki Piotr Libera realizując zapisy w adhortacji papieża Franciszka „Amoris laetitia” z 2016 roku ogłosił „Instrukcję o oświadczeniu kandydatów na rodziców chrzestnych”. Na jej podstawie kandydat na rodzica chrzestnego musi w kancelarii parafii zamieszkania (a więc własnej parafii) podpisać oświadczenie, które ma pomóc w rozeznaniu, czy powinien podejmować funkcję chrzestnego i czy spełnia wszystkie warunki, określone przez prawo kanoniczne.

Ma być to osoba, która żyje życiem prawdziwie chrześcijańskim: wierząca, praktykująca, najlepiej uczestnicząca czynnie w życiu wspólnoty parafialnej. Zadaniem chrzestnego jest bowiem nie tyle „rozpieszczanie” dziecka prezentami ile wspomaganie rozwoju jego wiary. A zatem kryterium wyboru nie może być w żadnym wypadku stan posiadania majątkowego.
Powinna być to osoba bliska rodzinie dziecka, mająca z nią częste kontakty (czy może dbać o wiarę dziecka chrzestny, który widuje chrześniaka raz czy dwa razy w roku?). Chrzestny powinien również cieszyć się autorytetem, tak, by w razie potrzeby, mógł zwrócić uwagę dziecku i jego rodzicom na błędy czy braki wychowania.

Czasami pojawia się pytanie: Czy świadkiem chrztu może być osoba, która jest katolikiem, ale żyje w konkubinacie ?

Pytanie to jest ostatnio często stawiane przez osoby, które wybrały życie „na sposób małżeński”, ale bez sakramentu małżeństwa, czyli osoby, które żyją ze sobą po zawarciu tylko kontraktu cywilnego albo nawet bez kontraktu choć mogłyby zawrzeć sakrament. Nazwijmy rzecz po imieniu: żyją w grzechu i jak długo ten stan trwa, nie mogą otrzymać rozgrzeszenia podczas spowiedzi sakramentalnej ani też nie mogą przystępować do Komunii św. Do pełnienia funkcji świadka chrztu nie może zastępować rodzica chrzestnego w miejsce chrzestnego. Tylko innowierca czyli osoba ochrzczona i należąca do niekatolickiej wspólnoty kościelnej (protestant, anglikanin), może być świadkiem chrztu, pod warunkiem że jest już wyznaczony chrzestny katolik lub chrzestna katoliczka (por. kan. 874 § 2 KPK).

Wyjątek od tej zasady stanowią prawosławni, którzy mogą pełnić funkcję chrzestnego. Natomiast funkcja świadka chrztu zarezerwowana jest dla innowierców.

Nie ma możliwości bycia chrzestnym przez internet w sposób zdalny. Nie wpisuje się do księgi ochrzczonych jako chrzestnego tego, który nie może być obecny podczas liturgii chrzcielnej. Pamiętajmy też, że we chrzcie uczestniczą rodzice chrzestni, czyli ojciec chrzestny i matka chrzestna. Może się tak zdarzyć, że będzie tylko ojciec chrzestny albo tylko matka chrzestna. Nie może natomiast być dwóch ojców chrzestnych lub dwóch matek chrzestnych. Kan. 873 KPK mówi wyraźnie: „Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych”. „Dwoje”, a nie dwóch czy dwie.

Serdecznie zachęcam do lektury nowego „Gościa niedzielnego” i „Małego Gościa”.