W związku z zamkniętymi cmentarzami zapraszamy osoby, które straciły kogoś ze swoich bliskich w dzień zaduszny 2 listopada Msze Święte o godzinie 7.00; 8.00; 9.30 z nabożeństwem za zmarłych; 17.00 i 18.00 z nabożeństwem za zmarłych. Znakiem naszej modlitwy będą zapalone wkłady do zniczy z naklejoną kartką zawierającą imię zmarłej osoby.

W naszej kaplicy może jednocześnie przebywać 68 osób podczas nabożeństwa. Prosimy aby zajmując miejsce w świątyni zachować dystans.  Przypominamy że Komunię Św. na rękę możemy przyjąć przy ołtarzu Matki Bożej. Zachowujmy też stosowne odległości przystępując do Komunii św. Osoby, które odczuwają lęk przed zarażeniem mają ciągle aktualną dyspensę od uczestnictwa we Mszy Świętej niedzielnej i mogą przyjmować komunię świętą duchowo uczestnicząc w Eucharystii przez radio i telewizję.

Na tablicy ogłoszeń jest wywieszony parafialny telefon zaufania, 517100815 na który można dzwonić w różnych sprawach, abyśmy mogli jak najsprawniej rozwiązywać problemy i odpowiadać na pytania.

Obserwujemy w ostatnich dniach co dzieje się w naszej Ojczyźnie po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Wyrok nie dotyczy religii ale podstawowych praw osoby ludzkiej do życia i ma wymiar przede wszystkim antropologiczny i humanistyczny. Ojciec święty Jan Paweł II nie znajdował jakiegokolwiek usprawiedliwienia dla aborcji. W swej encyklice ,, Evangelium vitae” stwierdził, że ,,Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie może być dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu. Natomiast w czasie Mszy świętej odprawionej na lotnisku wojskowym w Radomiu w 1991 roku stwierdził, że do ,,cmentarzyska ofiar ludzkiego okrucieństwa w naszym stuleciu dołącza się inny jeszcze wielki cmentarz: cmentarz nienarodzonych, cmentarz bezbronnych, których twarzy nie poznała nawet własna matka, godząc się lub ulegając presji, aby zabrano im życie, zanim jeszcze się narodzą.” 

Codziennie będziemy się modlić na różańcu o powstrzymanie pandemii, ochronę życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci, o pokój w Ojczyźnie, zwycięstwo prawdy i pokonanie wszelkiej nienawiści, agresji i przekleństwa. Odpowiedzią na ataki i profanacje ma być modlitwa przebłagalna oraz prośba o łaskę nawrócenia dla nas i opamiętania i nawrócenie dla sprawców. Jako osoby wierzące nikogo nie atakujemy ani nikomu nie ubliżamy. Nie jesteśmy przeciw jakiemukolwiek człowiekowi, ale mamy prawo u siebie bronić świątyń i naszej wiary. Naszym orężem jest: EUCHARYSTIA, MIŁÓŚĆ, ADORACJA, MODLITWA RÓZAŃCOWA, POST, JAŁMUŻNA, a przewodnikami Niepokalana Maryja, św. Józef, Jan Paweł II i Michał Archanioł.

W ten czwartek o 9.00 z naszej kaplicy wyjdzie ksiądz podobnie jak tydzień temu z Najświętszym Sakramentem i będzie przechodził ulicami: od Wyszogrodzkiej 161, a następnie Armii Krajowej, Kutrzeby, Grota Roweckiego, Sucharskiego, Szarych Szeregów aż do numeru 1. Ksiądz będzie udzielał błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Ponieważ błogosławieństwo jest najlepszą odpowiedzią na przekleństwo. Ziemia na której żyjemy nie jest przeklęta lecz błogosławiona. Zwracamy się z prośbą o pomoc osób dorosłych aby z księdzem wędrować jako straż Najświętszego Sakramentu. Organizujemy również Kościelną Służbę Porządkową. Zachęcamy dorosłych mężczyzn do wstępowania do tej służby by chronić kościół, dbać o porządek podczas nabożeństw i Eucharystii. Zgłoszenia w zakrystii.

Również w czwartek adoracja NS w godzinach od 23.00 do 24.00.

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź rano o 7.00 oraz od 16.00. Szczególnie przypominamy o spowiedzi kandydatom do bierzmowania.

Odwiedziny u chorych w pierwszy piątek miesiąca z Komunią św. tylko na osobistą prośbę. Prosimy o informację na parafialny telefon zaufania do czwartku bieżącego tygodnia. W  każdy pierwszy piątek będziemy we Mszy Świętej o 17.00 polecać wszystkich parafian, którzy są chorzy, cierpią duchowo i psychicznie w domach, szpitalach i hospicjach.

W sobotę o godzinie 8.00 Msza Święta wynagradzająca za grzechy bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi wraz z wystawieniem NS, adoracją i różańcem.

Przez cały miesiąc listopad zgodnie z wytycznymi Penitencjarii Apostolskiej możemy zyskiwać odpusty zupełne za zmarłych. Ze względu na trwającą pandemię, zamknięte są wszystkie cmentarze od wczoraj do poniedziałku włącznie.

W naszej parafii w niedzielę zwiększa się również liczba Mszy Świętych. Dodatkowo będą odprawione Msze Święte o godzinie 7.00 i 15.00.

Codziennie będziemy o 15.00 modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia w naszej kaplicy. Zaś nabożeństwo różańcowe każdego dnia tygodnia o godzinie 17.30 przy wystawionym NS.

Z sakramentu pokuty możemy korzystać od poniedziałku codziennie rano przed Mszą świętą o godzinie 7.00 oraz od 16.00 do 17.00 i od 17.45 do 18.30.

Zgłoszenia do pierwszej komunii, odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i bierzmowania proszę składać do kancelarii lub skrzynki umieszczonej na zewnątrz przy wejściu do kancelarii do 15 listopada. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Drodzy bracia i siostry poszukujemy pełnoletnich młodych osób, spoza grupy ryzyka, które chciałyby w ramach wolontariatu zaangażować się w pomoc seniorom w naszej parafii. Chętnych prosimy o zgłoszenia do zakrystii po Mszy Świętej lub na komórkowy telefon parafialny. Niech nas do służby zachęcają słowa Pana Jezusa: „Kto bowiem okazuje miłosierdzie ten miłosierdzia dostąpi”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia adoracji Najświętszego Sakramentu w dni powszednie (jedna godzina w tygodniu) Możemy również podjąć post o chlebie i wodzie w któryś z dni tygodnia jako przebłaganie za grzechy świętokradztwa, profanacji i przekleństwa i aborcji. Proszę po Mszy zgłosić się do zakrystii i zapisać na listę oraz otrzymać konieczne informacje.

Za tydzień w niedzielę poświecimy i będziemy rozprowadzać opłatek wigilijny.

Przyjmujemy na wypominki roczne i jednorazowe w kancelarii oraz intencje mszalne na następny rok.

Zachęcamy do lektury nowego „Gościa Niedzielnego”