Zbiórka elektrośmieci w naszej parafii przypada na 9 listopada w godzinach od 8.00 do 12.00. Elektrośmieci można tylko w tym dniu składać na parkingu przy plebanii w wyżej wymienionych godzinach.

W najbliższą niedzielę spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii o godzinie 16.00.

Serdecznie zapraszamy na pięciodniową Pielgrzymkę w Bieszczady w dniach 04-3.05.2022r. Szczegółowy program w zakrystii lub kancelarii.

W czwartek przypada Narodowe Święto Niepodległości. Msza św. za Ojczyznę o godz. 18. Po Mszy świętej „Ognisko” przy kaplicy, gdzie będziemy śpiewać pieśni patriotyczne.

W pomieszczeniu przy wyjściu i w zakrystii możemy nabywać poświęcone opłatki na stół wigilijny. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na budowę kościoła.

Codziennie modlimy się Koronką do Bożego Miłosierdzia o 15.00 oraz na różańcu o 6. 30 i 17.30. Zapraszamy na wspólną modlitwę.

Przez cały miesiąc listopad zgodnie z wytycznymi Penitencjarii Apostolskiej możemy zyskiwać odpusty zupełne za zmarłych.

Bardzo prosimy o przestrzeganie zasad epidemicznych w naszej świątyni. Jeśli nawet nie czynimy tego dla siebie to zróbmy to ze względu na innych, którym towarzyszy lęk.

Dziś liturgiczne otwarcie etapu diecezjalnego drogi synodalnej w Płocku – Bazylika Katedralna w Płocku godz. 15.00. Od następnej niedzieli zgodnie z zarządzeniem ks. biskupa zostanie na stoliku przy wejściu postawiona „Skrzynka synodalna” do której będzie można wrzucać  przekazane  na  piśmie  sugestie,  propozycje  i  komentarze na  temat Kościoła katolickiego i  jego tożsamości, działania parafii i  pomysłów duszpasterskich na ożywienie i rozbudzenie wiary. Kartki wrzucone przez wiernych do skrzynek synodalnych będzie można składać do 31 grudnia br. Pierwsze niedziele miesiąca listopada i grudnia 2021 r. oraz stycznia i lutego 2022 r. będą czasem szczególnej modlitwy w parafiach w intencji Procesu Synodalnego.

Na czas drogi  synodalnej  pomódlmy się do Ducha Świętego o błogosławione owoce tego czasu.

Stajemy  przed  Tobą,  Duchu  Święty, zgromadzeni  w  Imię  Twoje. Z  Tobą  jedynie,  który  nas  prowadzisz; zamieszkaj  w  naszych  sercach, naucz  nas  drogi,  którą  mamy  iść i jak  mamy  nią  podążać. Jesteśmy  słabi i grzeszni; nie  dozwól, abyśmy  wprowadzali  nieład. Nie  pozwól,  by niewiedza  sprowadziła  nas  na  niewłaściwą  drogę, albo  stronniczość  wpływała  na  nasze  działania. Niech  w  Tobie  odnajdziemy  naszą  jedność, abyśmy  mogli  razem  podążać  do  życia  wiecznego, i abyśmy  nie  zbaczali z  drogi  prawdy i tego, co  jest słuszne. O  to  wszystko  prosimy  Ciebie, który  działasz  w  każdym  miejscu  i  czasie, w  komunii  Ojca  i  Syna, na  wieki  wieków. Amen.