27 grudnia (wtorek) od godz. 16.00

1 ksiądz, ul. Armii Krajowej 58 /m. 1-42/.

1 ksiądz, ul. Armii Krajowej 58 /m. 43-60/, następnie ul. Baczyńskiego 4 /m. 49-31/.

1 ksiądz, ul. Hubalczyków 3, następnie ul. Hubalczyków 6.

 

28 grudnia (środa) od godz. 16.00

1 ksiądz, ul. Baczyńskiego 1 klatki I-IV.

1 ksiądz, ul. Baczyńskiego 1 /V klatka/, następnie ul. Baczyńskiego 3 od ostatniej klatki.

1 ksiądz, ul. Baczyńskiego 3 od początku.

 

29 grudnia (czwartek) od godz. 16.00

1 ksiądz, ul. Sucharskiego 10/1/2/3/4, następnie ul. Sucharskiego 7

1 ksiądz ul. Armii Krajowej 52

1 ksiądz, ul. Armii Krajowej 35, następnie ul. Hubalczyków 4 i 2.

 

30 grudnia (piątek) od godz. 16.00

1 ksiądz, ul. Sucharskiego 5.

2 księży, ul. Sucharskiego 9, od pierwszej i ostatniej klatki.