Poniedziałek, 21 stycznia – od godz. 15.30

1 ksiądz, ul. Sucharskiego 6, klatki I-V.

1 ksiądz, ul. Sucharskiego 3, od pierwszej klatki.

1 ksiądz, ul. Sucharskiego 1 /1-12/, następnie ul. Sucharskiego 6 od ostatniej klatki.

1 ksiądz, ul. Sucharskiego 1 /13-24/, następnie ul. Sucharskiego 3 od ostatniej klatki.

Wtorek, 22 stycznia – od godz. 15.30

2 księży, ul. Sucharskiego 9, od pierwszej i ostatniej klatki.
1 ksiądz, ul. Sucharskiego 5.

1 ksiądz, ul. Sucharskiego 10/1/2/3/4, następnie ul. Sucharskiego 7.

Środa, 23 stycznia – od godz. 15.30

1 ksiądz, ul. Baczyńskiego 1 klatki I-IV.

1 ksiądz, ul. Baczyńskiego 3 od początku.

1 ksiądz, ul. Baczyńskiego 1 /V klatka/, następnie ul. Baczyńskiego 3 od ostatniej klatki.

1 ksiądz, ul. Armii Krajowej 35, następnie ul. Hubalczyków 4 i 2.

Czwartek, 24 stycznia – od godz. 15.30

1 ksiądz, ul. Hubalczyków 3, następnie ul. Hubalczyków 6.

1 ksiądz, ul. Hubalczyków 1, następnie 16.

1 ksiądz, ul. Hubalczyków 8, następnie 12 i 14.

1 ksiądz, ul. Armii Krajowej 52

Piątek, 25 stycznia – od godz. 15.30

1 ksiądz, ul. Baczyńskiego 2 /m. 1-43/.

1 ksiądz, ul. Baczyńskiego 2 /m. 44-56/, następnie ul. Baczyńskiego 4 /m. 1-30/.

1 ksiądz, ul. Armii Krajowej 58 /m. 1-42/.

1 ksiądz, ul. Armii Krajowej 58 /m. 43-60/, następnie ul. Baczyńskiego 4 /m. 49-31/.

Sobota, 26 stycznia – od godz. 9.30

1 ksiądz, ul. Armii Krajowej 72, następnie 56 od pierwszej klatki.

1 ksiądz, ul. Armii Krajowej 76, następnie 74 i 56 od ostatniej klatki.

1 ksiądz, ul. Armii Krajowej 54 /kl. I-IV/.

1 ksiądz, ul. Armii Krajowej 70, następnie ul. Armii Krajowej 54 /kl. VII-V/.

Poniedziałek, 28 stycznia – od godz. 15.30

1 ksiądz, ul. Armii Krajowej 78 I klatka, następnie ul. Armii Krajowej 68B.

1 ksiądz, ul. Armii Krajowej 78 II klatka, następnie ul. Armii Krajowej 66.