Poniedziałek, 28 stycznia – od godz. 15.30

1 ksiądz, ul. Armii Krajowej 78 I klatka, następnie ul. Armii Krajowej 68B.

1 ksiądz, ul. Armii Krajowej 78 II klatka, następnie ul. Armii Krajowej 66.

Wtorek, 29 stycznia – od godz. 15.30

1 ksiądz, ul. Armii Krajowej 68, następnie ul. Armii Krajowej 60 od pierwszej klatki.

1 ksiądz, ul. Armii Krajowej 68 A, następnie ul. Armii Krajowej 60 od ostatniej klatki.

Środa, 30 stycznia – od godz. 15.30

1 ksiądz, ul. Szarych Szeregów 38, następnie ul. Walecznych 18 i 9 /m. 6-14/.

1 ksiądz, ul. Szarych Szeregów 39, następnie 42 i ul. Walecznych 9 /m. 1-5/.

Czwartek, 31 stycznia – od godz. 15.30

1 ksiądz, ul. Szarych Szeregów 44.

1 ksiądz, ul. Zbożowa 10, następnie ul. Walecznych 21 i ul. Szarych Szeregów 40.

Sobota, 2 lutego – od godz. 9.30

1 ksiądz, ul. Boryszewska 44B /zaległa/.

Poniedziałek, 4 lutego – od godz. 15.30

1 ksiądz, ul. Walecznych 9a, następnie 11 i 13.

1 ksiądz, ul. Walecznych 15, następnie 17.